Promotie maken in China meest lucratief

Promotie maken is financieel het aantrekkelijkst in opkomende economieën, zoals China. In volwassen markten, zoals Nederland, verdienen leidinggevenden ongeveer drie à vier keer zoveel als werknemers in (licht) administratieve/technische functies. Leidinggevenden in China krijgen negentien keer meer overgemaakt dan hun personeel.

Dit blijkt uit een recente studie van het internationale organisatieadviesbureau Hay Group in zestig landen.
 
Verschil topposities minder groot
Wie als medewerker zijn salaris vergelijkt met collega’s in andere landen, kan verrast worden. Er is een groot verschil tussen salarissen tussen de volwassen markten, zoals Nederland en snelgroeiende markten zoals China en Brazilië. 
Anne Branger, director Beloningsbenchmarks & Online Tools: “We zien dat naarmate het functieniveau toeneemt, de inkomensverschillen wereldwijd steeds kleiner worden. Door de toename van de mobiliteit van medewerkers en de verdergaande globalisering zullen de beloningsverschillen ook op lagere functieniveaus wereldwijd afnemen, zoals dat nu al in topfuncties gebeurt.”
 
Lokale en culturele verschillen in beloning
Lokale verschillen in vraag en aanbod spelen een rol bij de hoogte van de beloning van medewerkers. In opkomende markten zijn bijvoorbeeld specifieke functies binnen de industrie schaars, waardoor de verschillen in beloning erg groot zijn. 
Branger: “De vraag kan echter ook snel veranderen. Daarom wordt de beloningsstrategie regelmatig herzien en werken organisaties met benchmarks om te bepalen wat hun directe concurrentie aan schaarse groepen medewerkers betaalt.” 
Ook culturele verschillen spelen mee bij de hoogte van beloning. In Scandinavië is het algemeen geaccepteerd dat het beloningsverschil tussen de laagste en hoogste schaal relatief klein is. “In Zweden verdient een medewerker drie keer minder dan een leidinggevende. In Nederland is dit ruim vier keer minder”, aldus Branger.
 
Geld niet belangrijkste middel
Nederland loopt op het gebied van salarisniveaus keurig in de pas met de rest van Europa en op senior management level ook met de rest van de wereld. Branger: “Organisaties zouden zich bij het binden van medewerkers niet alleen moeten richten op de primaire beloning. Daarbij is het nog maar de vraag of geld het middel is waarmee je nieuwe generaties bindt. De discussie zou moeten gaan over met welke verschillende elementen je als organisatie talent kunt behouden en aantrekken.”
 
Bron Hay Group

Gerelateerde artikelen