Privestress oorzaak ziekteverzuim

Tweederde werknemers ziek thuis door problemen die niks met werk te maken hebben. Hoe kan het bedrijf helpen?

Tweederde van de werknemers, 64 procent, die in de afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat door problemen in de privésfeer. Ze meldden zich ziek als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding, financiële problemen of het verlies van een dierbare. Ook de combinatie werk en mantelzorg was voor sommigen zo belastend dat ze zich afmelden op het werk.

Dat meldt Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie, op basis van eigen onderzoek onder 1.123 werknemers. Ook de combinatie werk en gezin blijft een bron van stress, meldt het netwerk. Zo voelt 44 procent van de werkende moeders zich tekortschieten tegenover hun gezin.

Drie op de tien werknemers bleven maximaal een week thuis en 15 procent kwam pas na een verzuimperiode tot twaalf maanden terug op het werk. Bijna net zoveel, 28 procent, maakten gebruik van de bestaande verlofregeling door vakantiedagen op te nemen. Bijna een op de tien werknemers nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Hoeveel ziekteverzuim kan een bedrijf tegengaan door ook buiten werktijd klaar te staan voor de medewerkers? 

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen