Private equity erkent voordelen bedrijfsbreed aandeelhouderschap

Nederlandse private equity managers erkennen de voordelen van bedrijfsbreed aandeelhouderschap. Toch komt het binnen hun portfoliobedrijven vrijwel niet voor. Vaak krijgen alleen managers de mogelijkheid om mee te investeren, de rest van het personeel niet.
Van Lanschot heeft in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar medewerkersparticipatie in de portfolio-ondernemingen van private equity. Met medewerkersparticipatie wordt bedoeld: financiële participatie van werknemers in het bedrijf via (certificering van) aandelen. Onderzoeker Sylvia Freelink interviewde 22 toonaangevende private equity huizen, waaronder Waterland, Gilde Equity Management en NPM Capital. 

Meer betrokkenheid
De ondervraagde investeringshuizen gaven aan dat bedrijfsbrede financiële participatie van werknemers positief kan bijdragen aan het binnenhouden van talentvolle werknemers en een grotere betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast kan het brede aandeelhouderschap er volgens hen voor zorgen dat de belangen van de aandeelhouders, ondernemingen en medewerkers meer op één lijn zijn. 
Als grootste nadelen worden genoemd: tijdinspanning van het management, de complexiteit van een dergelijk aandeelhoudersstructuur en de financiële risico’s voor werknemers. 
Voordelen hoger gewaardeerd
De voordelen worden op een schaal van 1 tot 5 hoger gewaardeerd dan de vermeende nadelen. Ook denkt 55% van de respondenten dat financiële participatie door werknemers een positieve bijdrage kan leveren aan de discussie over de maatschappelijke waarde van private equity.
 
 
Toch lijken de meeste partijen de nadelen en risico’s van bredere participatie eenmaal in de praktijk zwaarder te laten wegen dan de voordelen. “Slechts één van de 22 deelnemende partijen heeft ervaring met een bedrijfsbrede regeling,” schrijft Freelink in het rapport. 
 
Wat private equity wel vaak mogelijk maakt, is dat het management van het bedrijf mee investeert. Maar de stap naar aandeelhouderschap voor alle werknemers is kennelijk nog te ver. 
Fiscale voordelen
Private equity investeerders in Nederland zijn bekend met de voordelen van bedrijfsbreed aandeelhouderschap en staan er voor open, zo concludeert de onderzoeker. Wat houdt hen dan tegen? “De nadelen krijgen op dit moment – wellicht onterecht – een zware weging. Door de deelnemende partijen is aangegeven dat ‘fiscale voordelen’ en ‘een eenvoudig plan’ hen kunnen helpen bij de implementatie van een bredere regeling,” aldus het rapport.
Voor adviseurs lijkt de schone taak te zijn weggelegd om ondernemingen te adviseren  omtrent medewerkersparticipatie met betrekking tot een dergelijk eenvoudig plan.