Private equity-deals gehalveerd door kredietcrisis

Het aantal private equity-deals in de eerste drie kwartalen van 2008 is gehalveerd ten opzichte van 2007. Dit blijkt uit het derde-kwartaalrapport van OverFusies.nl. De totale waarde van overnames waar private equity-bedrijven bij zijn betrokken is gekelderd met 63%. De private equity-markt dreigt volledig stil te vallen.

De daling van het aantal deals waar private equity-bedrijven bij zijn betrokken is groter dan de daling van de hele fusie- en overnamemarkt. Uit het OverFusies.nl derde-kwartaalrapport blijkt dat het totale aantal overnames in de eerste drie kwartalen van 2008 met zo’n 40% is gedaald ten opzichte van 2007. Het aantal private equity-deals is met 50% gedaald van 152 naar 76.

De grotere daling is met name te verklaren door de werkwijze van private equity-bedrijven. De overnames worden voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. Door een hogere rente en een lagere bereidheid van banken om geld te lenen krijgen de private equity-bedrijven hun financiering nauwelijks rond.

ABN Amro is als financieel adviseur bij de meeste deals betrokken is geweest, ondanks een sterke terugval in het derde kwartaal. Zakenbank UBS heeft bij de grootste deals geadviseerd. OverFusies.nl publiceert ieder kwartaal ranglijsten van fusie- en overnameadviseurs.

Van de juridisch adviseurs heeft advocatenkantoor Loyens & Loeff de meeste deals begeleidt. Het kantoor adviseert vooral bij deals in het middensegment, tussen de 100 – 500 miljoen euro. Deze deals zijn minder hard geraakt door de kredietcrisis dan de grotere deals. Advocatenkantoor Allen & Overy heeft bij de grootste deals geadviseerd.

Gerelateerde artikelen