Private bedrijven vrijwel onverminderd overnamegericht

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) behoort net als vorig jaar tot de economieën met de grootste overnameplannen. Uit het jaarlijkse International Business Report (IBR 2010) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton blijkt dat zeker 41 procent van de Nederlandse private bedrijven binnen drie jaar wil acquireren, wat 15 procentpunten boven het wereldgemiddelde ligt.

Weliswaar daalde de acquisitiebereidheid in Nederland in de afgelopen twaalf maanden met 9 procentpunten, maar wereldwijd was die daling 11 procentpunten. Gekeken naar grensoverschrijdende transacties wijkt Nederland eveneens af: 41 procent wil grensoverschrijdend overnemen of fuseren. Dit percentage ligt wereldwijd op 28 procent.

Schaalvergroting leidend
Gekeken naar de redenen om te acquireren, steken er in Nederland twee bovenuit: schaalvergroting (77 procent) en toegang tot nieuwe geografische markten (54 procent). Zij worden op afstand gevolgd door toegang tot kostenbesparende operaties (48 procent) en het bemachtigen van nieuwe technologie of merken (28 procent).

Ten opzichte van vorig jaar daalde het argument ‘toegang tot kostenbesparende operaties’ met maar liefst 19 procentpunten. Bij onze zuiderburen en oosterburen is de behoefte aan acquisitie aanmerkelijk lager, respectievelijk 24 en 17 procent. Als het gaat om verandering van eigenaar denkt één op de tien Nederlandse mkb’ers dat dit in de komende drie jaar zal gebeuren. Dat betekent overigens een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder (3 procent in 2009).

“Terugkijkend op de afgelopen 18 maanden hebben bedrijven vele acties ondernomen om hun kosten te reduceren”, aldus Kees Slump, partner corporate finance bij Grant Thornton. “Het is waarschijnlijk dat in 2010 de sterke niet-beursgenoteerde bedrijven strategische overnames of fusies aangaan om efficiency te vergroten, groei te handhaven en marges te verbeteren. Voor bedrijven met voldoende kapitaalreserves biedt de combinatie van een stabielere wereldeconomie en naar verhouding lage waarderingen interessante acquisitiekansen.”


Expansiedrift India

Wereldwijd zijn er behalve Nederland ook andere haarden van optimisme. Zoals het Indiase mkb dat erg happig is als het gaat om grensoverschrijdende overnames, 42 procent verwacht internationaal een deal te sluiten. In 2009 lag dat percentage op 17 procent. Slump: “Indiase bedrijven worden volwassen. Ze hebben nu meer ervaring met fusie- en overnametransacties in het buitenland. De acquisities hebben tot doel wereldmerken te bemachtigen, toegang tot buitenlandse markten te krijgen en nieuwe technologieën binnen te halen voor de Indiase markt.”

Indiase private bedrijven zijn tevens erg gefocust op een beursgang in de komende drie jaar. Een op de drie verwacht dit, tegenover zeven procent wereldwijd en een zeer magere één procent in Nederland. Recent onderzoek van collega-accountantskantoor KPMG geeft een terugblik op overnamecijfers van diverse toonaangevende landen die grensoverschrijdend opereren, waaronder China en India. “De vooruitblik die ons onderzoek biedt, suggereert een wat ambitieuzere rol voor het Indiase mkb dan voor het Chinese mkb,” aldus Slump.

Gerelateerde artikelen