Prinsjesdag: gevolgen voor ondernemers

Accountants- en advieskantoor Accon avm heeft de maatregelen van Prinsjesdag geëvalueerd en een overzicht met de opvallendste maatregelen voor ondernemers

Het huwelijk vanaf 2018

 • Wetsvoorstel schenkbelasting: Er gelden nieuweregels over de heffing van schenkbelasting bij echtgenoten en samenwoners. In de wet wordt aangegeven wanneer er bij het aangaan of wijzigen van huwelijke voorwaarden sprake is van een schenking. Hoofdregel schenkbelasting: wanneer het aandeel van minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende toeneemt. Ongehuwden met een samenlevingscontract krijgen met dezelfde regels te maken.
 • Wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen: Een beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard vanaf 2018. Alleen het vermogen dat beide echtgenoten in het huwelijk hebben opgebouwd, valt standaard in de gemeenschap. Huwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen en voorhuwelijkse schulden blijven privéschulden.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

 • Met meerdere bv’s komen ondernemers in aanmerking voor een fiscale eenheid. Voor 2018 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting voor bv’s voordeliger. Voor de eerste € 250.000 aan winst betaalt u dan maar 20% belasting. Daarboven is het tarief 25%.
 • Een fiscale eenheid kan in bepaalde situaties voordeel opleveren, maar het kan in sommige gevallen beter zijn de eenheid te verbreken vanwege het belastingtarief.
 • Het is dus de moeite waard om als ondernemer de fiscale constructie van het bedrijf te heroverwegen en wellicht de fiscale eenheid op te heffen.

Afschaffing van btw-landbouwregeling

 • Vanaf 1 januari 2018 worden land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders verplicht btw te betalen over al hun goederen en diensten.
 • De afschaffing van de landbouwregeling raakt de land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders die nu nog niet geopteerd hebben voor btw-heffing. Zij krijgen een lastenverzwaring.
 • Tegenover de verplichte btw-heffing staat het recht op aftrek van btw en kan voor investeringen die gedaan zijn voor 1 januari 2018 btw teruggevraagd worden volgens de zogenaamde herzieningsregeling.

Overige onderwerpen die aan bod komen in dit overzicht zijn onder meer:

 • Zonneparken: Agrariërs worden vaker door externe partijen benaderd voor het bouwen van zonneparken op hun land. Bijbehorende contracten – die niet altijd passend zijn voor de agrariërs – nemen juridische, bedrijfseconomische en fiscale aspecten met zich mee.  
 • Elektrische auto’s: Voor dit type auto gelden leuke fiscale voordelen. Een elektrische auto betekent namelijk een lagere bijtelling (4%), BPM-vrijstelling, MRB-vrijstelling en recht op de milieu-investeringsaftrek. De overstap op elektrisch is wellicht aantrekkelijker dan ondernemers denken. 
 • Grondslag en tarieven box 3: In 2018 verandert de effectieve heffing in Box 3. De rendementspercentages zijn verlaagd van effectief 1,63% en 5,39% naar 1,3% en 5,38%.
   

Accon AVM: Prinsjedag 2017

Gerelateerde artikelen