Prestatiemanagement hot topic bij gemeenten

Het thema prestatiemanagement staat al jaren volop in de belangstelling bij gemeenten. Diverse gemeenten zijn bezig met de implementatie en uitbouw van prestatiemanagement in hun organisatie.

Om al deze initiatieven uit te wisselen, op zoek te gaan naar best practices en dit thema een verdere impuls te geven zijn adviesbureau ConQuaestor en Het Zijlstra Centre van de Vrije Universiteit Amsterdam een samenwerking aangegaan om gemeenten te faciliteren in hun streven naar beter prestatiemanagement.

Het thema prestatiemanagement is niet nieuw in gemeenteland. Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn gemeenten op zoek naar een goede manier om hun prestaties te meten, om zodoende hun organisatie beter aan te sturen, te beheersen en een goede verantwoording af te leggen. Zij werden hierin geïnspireerd door internationale ontwikkelingen (zoals New Public Management en PPBS), alsmede Nederlandse projecten zoals BBI en de Wet Dualisering Gemeentebestuur.

Uit evaluatiestudies naar deze projecten komt een weinig positief beeld naar voren: veranderingen zouden met name instrumenteel zijn geweest en de daadwerkelijke wijzigingen in sturing, beheersing en verantwoording bij gemeenten zou beperkt zijn.

Enige recente studies leveren echter een meer genuanceerd beeld op: het lijkt erop dat er daadwerkelijk verbeteringen zijn geweest in sturing, beheersing en verantwoording, maar deze verlopen stapsgewijs en hebben zich over de loop van een aantal decennia uitgespreid. Een te eenzijdige blik op wat er nog niet goed gaat, lijkt geen recht te doen aan alle initiatieven die er binnen gemeenten zijn genomen.

Het recent opgestarte project, met een looptijd van vier jaar, is er op gericht om best practices en aanbevelingen op het vlak van prestatiemanagement te inventariseren, ontwikkelen en te delen met de deelnemende gemeenten waarmee ze verdere stappen kunnen zetten.

Het project kan vooralsnog rekenen op een enthousiaste deelname van ruim 20 grote en middelgrote gemeenten, die hebben deelgenomen aan twee intensieve workshops.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Tjerk Budding van de VU.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Jan Hopstaken

Gerelateerde artikelen