Prestatiebeloning CFO ter discussie

De meningen zijn verdeeld over de prestatiegerelateerde beloningen van CFO's. Hoofdredacteur Chris Knoops pleitte in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) voor het aan banden leggen van resultaatafhankelijke beloning voor financiële directeuren. Zij zijn door hun specifieke positie bij uitstek in staat de resultaten zo te beïnvloeden dat ze gunstig uitvallen voor hun bonus, betoogde Knoops.

In een poll op www.accountant.nl bleek tweedederde van de respondenten het eens te zijn met de stelling. In een deze week te verschijnen artikel in ‘de Accountant’ zegt Jan Kooiker, bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Financial Executives (NVFE), het oneens te zijn met zo’n verbod. Volgens hem zet resultaatafhankelijke beloning managers ertoe aan om de juiste prioriteiten te stellen.

‘De CFO signaleert als eerste dat het niet goed gaat met de omzet en of het resultaat. Als hij dat ziet, kan hij de andere leden in het team aanzetten daar iets aan te doen.’

Anderen, zoals biotech-ondernemer en publicist Donald Kalff, vinden variabel belonen van de CFO daarentegen ‘gevaarlijk’. Dat de CFO wordt gecontroleerd door een extern accountant, maakt op Kalff weinig indruk. ‘Er is veel discussie mogelijk, omdat de accountingregels multi-interpretabel zijn. IFRS heeft alleen maar gezorgd voor verruiming van die interpretatie en dat zet de deur open voor manipulatie.’

Ook volgens hoogleraar accounting Ed Vosselman is het zo klaar als een klontje dat de CFO door prestatiegerelateerde beloningen in verleiding wordt gebracht.

Hans Schenk, hoogleraar Organisatie aan de Universiteit Utrecht, wil geen uitzonderingspositie voor de CFO. Hij pleit ervoor het hele systeem van prestatiegerelateerde beloningen voor alle bedrijfsbestuurders ‘zo snel mogelijk’ op de helling te zetten.

Bron: Controllers Instituut

Gerelateerde artikelen