Presentatie: Ontwikkelingen Maasvlakte II

Tijdens deze bijeenkomst neemt Paul Swanenvleugel, hoofd projectbureau Projectorganisatie Maasvlakte 2 u mee door de complexiteit van dit infraproject. Van dit project behandelt hij de stand van zaken, de publiek-private samenwerking tussen Havenbedrijf-Rijk-Gemeente, de financiering en de wijze waarop de risico's van het project zo goed mogelijk beheerst worden.

Gerelateerde artikelen