Post-corona zingeving aan finance

"Het mag allemaal wat beeldender en poetischer zijn dan de uitgekauwde stip aan de horizon." Ruben van Zwieten, oprichter De Nieuwe Poort.

In het jaar 2020 ging bijna de gehele wereld inclusief wij Nederlanders plotseling in quarantaine. De term quarantaine is afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig: 'quaranta' en werd bedacht toen de pest door Europa trok en een Italiaans dorp (!) zich hiertegen wilde beschermen. Deze tijd zou veertig dagen duren.

Veertig staat als getal in onze Westerse traditie ook symbool voor bezinning, voor reflectie, voor een woestijntijd lang. Een periode  van overgang van een oude naar een nieuwe fase. Een periode van stil staan, van opnieuw richting zoeken en hervinden. Maar deze periode van stilstand gaat niet zomaar. Deze vult zich met angst en nieuwsgierigheid. Angst voor het onbekende, nieuwsgierigheid naar wat de nieuwe wegen ons brengen.

Na 2020 – het jaar van corona, en ook al 40 – zal dus een nieuwe tijd aanbreken. Maar hoe ziet die nieuwe tijd eruit? Een antwoord formuleren is nog niet gemakkelijk. We voelen ons op ons gemak bij cijfers en schema's, maar zoeken naar taal. Het moet vaak bondig en grijpbaar. Hoe vinden we houvast?

De finance professional van morgen

De toekomst maak je niet zelf, maar komt op je toe. Wie durft maffe vakwijsheid hoger te stellen dan vrije studie op algemeen gebied; zoals Multatuli al eens riep. Je verliest het vermogen om het ook eens van de andere kant te kunnen zien. Waarom het een en het ander misschien wel tegelijkertijd waar kunnen zijn. Een vermogen wat nodig is om je te kunnen verplaatsen in een ander. Het is dus ook niet gek dat degene die continu bezig is met cijfers, spreadsheets en bulletpoint deze cijfermatigheden meeneemt naar werelden waar deze niet thuishoort.

Maar in de liefde zul je de ware toch nooit kunnen benoemen in de bullets 1, 2 en 3. Daar is taal voor nodig en verhalen. Die trainen je verbeeldingskracht, zodat er wellicht een nieuw toekomstbeeld kan ontstaan: “I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave-owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.”

De samenvoeging tussen het zakenleven en zingeving

Donderdag praat Ruben van Zwieten hierover in een Netsuite weebinar voor het Controllers Netwerk. Van Zwieten is oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam – huizen voor ontmoeting en inspiratie, en van zingevingshotel El Nuevo Puerto in Valencia. Hij is één van de Young European Leaders 2019: 40 mensen onder de 40 jaar (weer die 40 …).

Als leidinggevende finance professional kun je je afvragen wat je met zo'n onderwerp moet Van Zwieten stelde ooit dat het leven niet gaat over groeiversnelling, maar juist om het teruggaan naar de kern. “Finance professionals die hun organisatie er aan willen helpen herinneren dat er belangrijkere dingen dan geld zijn, doen er goed aan kritischer te zijn in de taal en boeken die zij kiezen. Het mag allemaal wat beeldender en poëtischer zijn dan de uitgekauwde stip aan de horizon.”

Laat je tijdens dit webinar inspireren door Ruben van Zwieten om terug te gaan naar de kern en na te denken over wat echt belangrijk. Wordt de inspirator om je afdeling, je organisatie te laten focussen op wat belangrijk is die dingen te doen die echt waarde toevoegen en de organisatie laten overleven op de lange termijn.

 Ben je erbij, donderdagochtend 9 juli om half tien? Leden van het Controllers Netwerk kunnen zich hier inschrijven.
Lid worden van het Controllers Netwerk? Neem contact op met community manager Michael van Asperen.

Gerelateerde artikelen