Positieve consumenten, sombere industrie drukt op uitgaven

CBS: Stijging in diensten, daling in goederen.

Consumenten hebben in november iets meer goederen en diensten aangeschaft dan in november 2022. Daarmee lieten de bestedingen van Nederlanders voor het eerst sinds juni weer een kleine toename zien.

  • In november 2023 vertoonden de Nederlandse consumentenbestedingen een kleine stijging, na maanden van daling sinds juni.
  • Dienstenconsumptie groeide, vooral in sectoren als openbaar vervoer, communicatie, recreatie, cultuur, en kappers, terwijl goederenconsumptie stabiel bleef.
  • Ondanks een algemene toename in de consumptie, wijst het CBS op minder gunstige omstandigheden door somberheid in de industrie, hoewel consumenten optimistischer zijn over hun financiële toekomst.

De consumptie van diensten was groter dan een jaar eerder, terwijl de consumptie van goederen nagenoeg gelijk bleef, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens gaven vooral meer uit aan diensten, zoals openbaar vervoer, communicatie, recreatie, cultuur en de kapper. Aan voedings- en genotmiddelen werd minder uitgegeven. Wel werden er meer auto’s gekocht.

De totale consumptie van huishoudens lag in november 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Aan diensten gaven consumenten 0,5 procent meer uit. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Aan voedings- en genotmiddelen werd 2,3 procent minder besteed dan in november 2022. Ook schaften consumenten iets minder duurzame goederen aan, vooral minder spullen voor de woning, schoenen en kleding. Verder kochten huishoudens in november 3,1 procent meer overige goederen, zoals energie en artikelen voor persoonlijke verzorging.

Piek prijsstijgingen

Eerder gingen de totale consumptie van consumenten nog maandenlang omlaag. Dat had waarschijnlijk vooral te maken met de inflatie. Bijvoorbeeld in de supermarkt zijn veel producten vorig jaar flink duurder geworden. De ergste prijsstijgingen lijken inmiddels wel achter de rug. Vorige week maakte Jumbo nog bekend dat de keten in 2024 verloren marktaandeel wil proberen terug te winnen door middel van prijsverlagingen. Jumbo verlaagde afgelopen jaar naar eigen zeggen al de prijzen van ruim duizend producten.

Consumptieomstandigheden

Het CBS ziet wel dat de omstandigheden voor de consumptie de laatste tijd weer minder gunstig aan het worden zijn. Veel industriebedrijven zijn namelijk somberder geworden in hun verwachtingen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid bij hun bedrijf. Dat kan mensen voorzichtiger maken in hun uitgaven. Daarentegen zijn consumenten volgens de laatste metingen wel positiever geworden over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden.

(ANP)