Portret van een Master in Finance. Maak kennis met Steven Sonneveld

"Masters in Finance geeft u graag meer inzicht in het projectresultaat van haar mensen, het portret van Steven is de tweede in rij." Maak kennis met Steven, Master in Finance. ?

Sinds februari 2015 werkt Steven Sonneveld als controller bij een bekend internationaal entertainmentbedrijf. Hij is daar verantwoordelijk voor de maandafsluiting en rapportage en stelt de geconsolideerde maandcijfers op van de landen waar het bedrijf opereert. “Het is belangrijk dat je snel een gevoel bij de cijfers krijgt: kloppen ze wel of niet?” Maak kennis met Steven, Master in Finance. 
 
De vinger op de zere plek leggen
“Het is belangrijk dat je snel een gevoel bij de cijfers krijgt: kloppen ze wel of niet? Zo niet, dan ga je onderzoeken waar er mogelijke knelpunten zitten. Je signaleert dat, maakt een analyse en draagt een oplossing aan. Zo was ik in een eerdere opdracht verantwoordelijk voor de interne controle van de organisatie. Het dervingspercentage was hoog en schommelde al jarenlang rond de 5% à 6%. Door goed de procedures te volgen, scherpe controles uit te voeren en de omgeving mee te nemen in het belang van financieel toezicht hierop, heb ik dat terug weten te brengen tot 2%; een historisch laagterecord. Dat was echt een kwestie van de vinger op de zere plek. 

Interview Steven Sonneveld from Videoproducties.nl on Vimeo.

Gaten in het budget dichten
“Bij een opdrachtgever werden bepaalde kosten onterecht gebudgetteerd. Dat was historisch zo gegroeid. Ik heb dat benoemd en aangegeven dat we dat beter anders konden budgetteren en kosten door moesten belasten richting andere afdelingen. Niet zozeer om  euro’s van de ene balans naar de andere balans louter en alleen te verschuiven en zo “het eigen straatje schoon” te vegen. Wel om de financiële pijn daar te leggen waar deze ook veroorzaakt wordt. Ook hier had ik het doel om bewustwording en besturing van deze kostenpost te bewerkstelligen. Daar kwam mijn kennis goed van pas: wat mag je wel en wat mag je niet doorbelasten? Vragen waar de organisatie eigenlijk geen tijd voor had en daar ook niet de noodzaak van inzag. Uiteindelijk heb ik door discipline aan te brengen in het proces de gaten in het budget kunnen dichten. Dat heeft enorm veel opgeleverd. Het kan dus heilzaam zijn om iemand van buiten met een frisse blik naar binnen te halen!” 
Initiatief tonen
“Voor een andere opdrachtgever heb ik zelf een Excel-tool voor de maandafsluiting gemaakt. Daardoor was de maandafsluiting anderhalve dag eerder klaar dan voorheen en was er tijd over voor analyse en voor het eventueel doorvoeren van correcties. Ik zag dat het proces moeizaam verliep en hebt toen met de opdrachtgever gesproken en gevraagd of ik dat mocht optimaliseren. Daar stond hij positief tegenover en vervolgens ben ik aan de slag gegaan, eerst met een try-out versie die ik vervolgens heb bijgeschaafd. Die tijdwinst is mooi, maar even belangrijk is het om toegevoegde waarde te bieden. Dus initiatief tonen, meedenken en gevraagd en ongevraagd advies geven.” 
Capaciteitsprobleem verholpen
“Weer een andere opdrachtgever kampte met capaciteitsproblemen. Als één van de werknemers zou uitvallen, liep de continuïteit van het bedrijf gevaar. Bovendien werd de aanwezige kennis niet gedeeld. Ik heb toen alle medewerkers bij elkaar geroepen, mijn idee gepresenteerd en iedereen om input gevraagd. Vervolgens heb ik een stappenplan gemaakt met werkbeschrijving en screenshots en dat gedeeld met iedereen. Uitkomst: men was op de hoogte van elkaars werkzaamheden en kon elkaar vervangen bij ziekte of afwezigheid. Capaciteitsprobleem opgelost.” 
Meer feedback vanuit MT nodig
“Het mooie van mijn MBA-studie is: de kennis die ik heb opgedaan neem ik mee naar mijn opdrachtgevers. Mijn afstudeerrichting was project- en programmamanagement. Ik kwam erachter dat projecten binnen organisaties vaak niet op tijd klaar zijn, over het budget heen gaan, te veel geld kosten of andere problemen kennen. Een van de conclusies was: er wordt vanuit MT of directie vaak te weinig feedback gegeven. Voor projectmanagement is het cruciaal om vooraf de scope, kwaliteit, budget, bemensing en het te verwachten resultaat vast te stellen. Dat klinkt als een open deur, maar op dat punt valt bij organisaties nog veel te verbeteren!” 
 
Biografie Steven
Steven is een finance consultant met een brede ervaring in de planning & controlcyclus. Zijn achtergrond: HEAO Bedrijfseconomie met een post-HBO Bedrijfskunde en MBA-studie. Opvallend is zijn werkervaring bij Amerikaanse bedrijven waar hij kennis heeft opgedaan van US GAAP/Dutch GAAP en onder druk en intercontinentale tijdverschillen heeft leren werken. Hij ziet zichzelf als een analytisch ingestelde teamspeler met affiniteit voor cijfers en mensen. Discipline en uithoudingsvermogen zijn goed ontwikkeld: Steven houdt van tennis, hardlopen, fietsen en fitness. Hij is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw drie kinderen. Zijn ambitie: invulling geven aan financieel leiderschap middels het zelf bekleden van een leidinggevende positie of een uitstap naar de business-strategie. 
MIF Maak kennis met Masters in Finance Wij streven ernaar om het beste en meest transparante financiële detacherings- en interimbureau van Nederland te zijn. De meeste interimposities vullen wij met ‘eigen’ Masters in Finance in. We zijn in staat om zeer snel – vaak binnen 24 uur – een geschikte kandidaat voor te dragen. U krijgt altijd de juiste interim-finance professional voor een eerlijke prijs. Transparantie is één van onze merkbeloften en dit vind je onder andere terug in ons open calculatiemodel. Nieuwsgierig hiernaar of naar het profiel van één van mijn collega’s? Kijk op: http://mif.nl
Gerelateerde artikelen