Pon Holdings en Geveke bereiken definitieve overeenstemming over openbaar bod.

fallback
Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 6 november 2002, waarin Geveke N.V. ("Geveke") en Pon Holdings B.V. ("Pon Holdings") gezamenlijk hebben aangekondigd dat de verwachting gewettigd was dat overeenstemming bereikt zou worden over een openbaar bod door Pon Holdings op alle uitstaande gewone aandelen van Geveke, en het gezamenlijke persbericht van 6 december 2002 kondigen Pon Holdings en Geveke hierbij aan dat deze overeenstemming is bereikt.

Pon Holdings doet onder de voorwaarden zoals vermeld in het biedingsbericht d.d. 20 december 2002 (het “Biedingsbericht”) een openbaar bod (het “Bod”) op alle uitstaande gewone aandelen van Geveke (de “Aandelen”). Het Biedingsbericht is vanaf 20 december 2002 verkrijgbaar (zie ook de verkrijgbaarstellingsadvertentie te publiceren in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en Het Financieele Dagblad met verschijningsdatum 20 december 2002). Het Bod houdt onder meer in dat Pon Holdings de aandeelhouders van Geveke een bedrag in contanten biedt van EUR 28,00 per Aandeel inclusief mogelijk dividend over het boekjaar 2002. De aanmeldingstermijn vangt aan op 23 december 2002 en loopt tot en met 15 januari 2003, 15.00 uur, behoudens verlenging. Voor nadere informatie omtrent het Bod wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

De Raad van Commissarissen en de Directie van Geveke hebben de strategische, financiële en sociale aspecten van het Bod zorgvuldig overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het Bod in het beste belang is van Geveke, de aandeelhouders en alle andere belanghebbenden bij Geveke. Derhalve ondersteunen de Raad van Commissarissen en de Directie het Bod volledig en bevelen zij de aandeelhouders unaniem aan het Bod te accepteren. Pon Holdings zal het Bod gestand doen indien meer dan 95% van de Aandelen onder het Bod is aangemeld en aan alle voorwaarden voor gestanddoening van het Bod is voldaan, dan wel daarvan afstand is gedaan door Pon Holdings. De overige voorwaarden voor gestanddoening van het Bod worden uiteengezet in het Biedingsbericht.

In het gezamenlijke persbericht van 6 november 2002 hebben Geveke en Pon Holdings aangekondigd dat Pon Holdings met betrekking tot de dienstverlenende technische handelsactiviteiten (non-Caterpillar) van Geveke voorafgaande aan het uitbrengen van het Bod een financieel-strategische partner wenst te introduceren om samen met deze partner de verdere ontwikkeling van deze activiteiten van Geveke te versnellen. Pon Holdings heeft met Nimbus overeenstemming bereikt
omtrent hun gezamenlijke investering in de dienstverlenende technische handelsactiviteiten (non-Caterpillar) van Geveke. Nimbus is een ervaren investeringsmaatschappij die zich toelegt op het verschaffen van kapitaal en managementondersteuning aan industriële, productie- en handelsondernemingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Biedingsbericht.