Polen frustreert akkoord over EU-minimumtarief winstbelasting

Polen blijft Europees akkoord voor een wereldwijd minimumtarief van 15 procent voor de winstbelasting voor grote multinationals blokkeren.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft het onderwerp uit de vergadering in Brussel van de EU-ministers, onder wie Sigrid Kaag, geschrapt omdat de vereiste unanimiteit voor de beoogde EU-richtlijn zonder instemming van Warschau niet kan worden gehaald. Volgens ingewijden frustreert de regering een akkoord omdat Brussel het coronaherstelplan voor Polen nog niet heeft goedgekeurd.

De Europese Commissie en Polen onderhandelen al een jaar over het coronaherstelplan met voor Polen 36 miljard euro aan subsidies en leningen. Brussel eist dat Polen eerst zorgen over de rechtsstaat in het land wegneemt. De commissie zou volgens EU-bronnen dichtbij goedkeuring van het Poolse plan zijn, mogelijk al deze maand.

Le Maire zegt ervan “overtuigd te zijn” dat hij voor 17 juni, als de EU-ministers van Financiën in Luxemburg bijeenkomen, alsnog een akkoord over de vennootschapsbelasting kan binnenslepen. “Ik doe er alles aan om Polen de laatste stap te laten zetten.”

De beoogde Europese richtlijn is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen (in OESO-verband) over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel, met als doel belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Daarin is opgenomen dat multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer nergens ter wereld minder dan 15 procent belasting mogen betalen. De multinationals moeten gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, en niet alleen in het land waar de hoofdvestiging staat.

Een andere pijler van het OESO-akkoord is de herverdeling van de belastingheffing van de honderd grootste multinationals over die landen. Aan EU-wetgeving daarover wordt al gewerkt, maar Polen vindt dat die twee pijlers nu direct aan elkaar moeten worden gekoppeld. Volgens andere landen zou dat de invoering van de richtlijn over het minimumtarief alleen maar ophouden. Die werd in december ingediend en zou al op 1 januari 2023 van kracht kunnen worden.

Gerelateerde artikelen