PMT verdubbelt investering in Bedrijfsleningenfonds

PMT verdubbelt haar investering in het Bedrijfsleningenfonds (BLF) van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) naar 200 miljoen euro.

PMT doet dit omdat zij de noodzaak voor financiering van het Nederlands bedrijfsleven onderschrijft. Bedrijven die niet een gehele lening kunnen afsluiten bij een bank kunnen via het Bedrijfsleningenfonds toch verder. 

PMT investeert sinds de oprichting in 2015 in het BLF met destijds een investering van 100 miljoen euro. Via het BLF wordt aanvullende financieringruimte voor zowel het MKB als middelgrote ondernemingen in Nederland gecreëerd.  

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT: “PMT is sinds de oprichting aandeelhouder van de NLII. De instelling biedt PMT de mogelijkheid om kansrijke initiatieven van bedrijven te bevorderen en daarmee de hele Nederlandse economie te stimuleren. Dat komt direct ten goede aan de achterban van PMT: de deelnemers van PMT zijn immers zowel tijdens het opbouwen als het uitkeren van hun pensioen verbonden aan Nederland en hebben baat bij een gezonde Nederlandse economie met een florerend bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de werkgevers in de sector Metaal & Techniek.”

De geleende bedragen worden gebruikt voor uitbreidingsinvesteringen, groei door overnames en bedrijfsoverdrachten. Twee van de leningen betreffen zogenaamde ‘green loans’ waarbij de middelen worden gebruikt voor investeringen in reductie van energieverbruik en investeringen in voedselveiligheid. Nut en noodzaak voor alternatieve financieringsvormen wordt nu met het BLF ook in de praktijk bewezen. Zoals ook opgenomen in de doelstellingen van het fonds worden op dit moment voornamelijk leningen verstrekt aan de grotere MKB bedrijven, variërend van bedrijven met een omzet van 10 tot 150 miljoen euro. Bedrijven waarin het BLF via private placements investeert, hebben hogere omzetten.

PMT belegt al sinds jaar en dag in Nederland. Inmiddels is ruim 15 procent van het belegd vermogen oftewel 10 miljard euro belegd in eigen land. Naast de bedrijfsleningen via de NLII belegt PMT o.a. in huurwoningen en hypotheken.

Gerelateerde artikelen