PlantijnCasparie verkoopt vestigingen.

fallback
PlantijnCasparie verkoopt drie vestigingen aan Thieme GrafiMedia Groep. In het najaar van 2002 is besloten tot een ingrijpende reorganisatie bij het merk PlantijnCasparie, gespecialiseerd in pre-publishing, drukwerk en direct marketing en actief in de business-to-business markt met op dat moment 27 vestigingen in Nederland. Aangekondigd is toen een strategische heroriëntatie, waarbij de drukwerkactiviteiten worden geconcentreerd in een beperkter aantal grootschalige vestigingen met een moderne infrastructuur, waardoor verdere groei kan worden gerealiseerd. Vestigingen die niet langer passend worden geacht in dit industriële vellenconcept, worden afgestoten, geïntegreerd of gesloten. Inmiddels is de vestiging Henkes Senefelder Purmerend gesloten. PlantijnCasparie Maastricht is verkocht aan het eigen management.

PlantijnCasparie Holding en Thieme GrafiMedia Groep hebben een intentieverklaring getekend inzake de verkoop van de vestigingen PlantijnCasparie Apeldoorn, PlantijnCasparie Schiedam/Rotterdam en PlantijnCasparie Vlaardingen. Bij deze drie vestigingen zijn in totaal 127 medewerkers in dienst. De Thieme GrafiMedia Groep heeft het voornemen om de activiteiten van de vestiging in Vlaardingen te integreren in de vestigingslocatie Schiedam. De omzet van PlantijnCasparie in 2002 bedroeg EUR~175 mln. De gezamenlijke omzet van de vestigingen in Apeldoorn, Schiedam/Rotterdam en Vlaardingen bedroeg circa 9% van de totale omzet van PlantijnCasparie in 2002. Vertegenwoordigend overleg, medewerkers, vakbonden en de SER worden heden geïnformeerd over deze voornemens.

Roto Smeets De Boer NV – RSDB – is opgenomen in de notering van Euronext als NextPrime onderneming met Amsterdam als marktingang. RSDB is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatie-uitingen van haar opdrachtgevers – met toegevoegde waarde – omzet in gedrukte en multi-mediale producties. Deze ondernemingen zijn ondergebracht in 3 merken: Roto Smeets – grootschalige productie van tijdschriften, postordercatalogi en promotioneel drukwerk – met vestigingen in 7 landen in Noordwest-Europa; PlantijnCasparie – pre-publishing, drukwerk en direct marketing – met 25 vestigingen in Nederland en Media Partners – internationale publishing services – met vestigingen in 3 Europese landen.