Plan Do CONNECT Act – Business Controller als Business Connector

Check, check dubbel check. De laatste jaren lijken organisaties wel doorgeschoten om alles 'af' en 'kloppend' te krijgen. Systemen lijken een doel op zich te worden...

Alle processen moeten zijn beschreven. De (kwaliteit)handboeken moeten compleet zijn, de strategische doelstellingen moeten in operationele doelstellingen en in jaarwerkplannen SMART worden vertaald. En daaraan koppelen we een planning & control cyclus die via KSF’s, KPI’s, dashboards en resultaatkaarten laten zien hoe we ervoor staan. 
De focus ligt op beleid, procedures, formats, werkinstructies, geld en tijd. Daarnaast maken we nog eens overal afspraken over, vergaderen we ons suf en moeten we steeds weer alle actie-, afspraken- en (excel) lijsten bijwerken. En als ‘iets’ niet gaat zoals het moet gaan dan bedenken we nog meer systemen. We doen check, check, dubbel check.
Als je een effectieve business controller wilt zijn, moet je je realiseren dat het allang niet meer gaat meer om de check. We moeten niet de illusie hebben dat de business zich ernaar voegt als we de business vastzetten om maar alle systemen kloppend en af hebben. Het gaat niet meer om het voorschrijven, het dichttimmeren en het controleren.
Organisaties zitten hierbij ook nog te veel vast in een rapportagestijl van informeren en verantwoorden waarin we alles maar moeten kunnen meten. We denken dat alles wat er toe doet voor de business ook in cijfers is uit te drukken. Als organisaties hun business effectiever wil laten zijn, is het de uitdaging om business beslissingen te ondersteunen op meer werkelijke informatie. Snellere en uitgebreidere informatie over datgene waar het voor de business echt om draait is wenselijk en waardevol. Hiervoor moeten deskundige medewerkers binnen de verschillende disciplines van de organisatie meer gaan samenwerken met de business controllers, waardoor er meer-informatie-gestuurd gewerkt kan worden. 
__________________________________________________________________________________

Volg een van de succesvolle controllersopleidingen

Bent u de volgende business controller? Volg de opleiding Certified Business Controller.
Wilt u als controller doorgroeien? Volg de training Controller als Businesspartner.
Het vak van de controller in vijf dagen. Volg de opleiding Controller in een Week.
___________________________________________________________________________________

Om de business effectiever te laten zijn moet de focus liggen op de vraag: Hebben we bereikt wat we hadden beoogd? En dat gaat verder dan alleen de focus op ‘binnen tijd’ en ‘binnen budget’ blijven. We moeten vanuit deze H-vraag het (business)proces terugdenken en vervolgens bedenken welke werkelijke en uitgebreidere informatie nodig is om die vraag goed en volledig te kunnen beantwoorden. De componenten output ? proces ? input moeten sterker met elkaar verbonden worden in organisaties. Te beginnen bij de ‘output’ wel te verstaan. 
Hier ligt een sleutel voor de business controller.  De business controller overziet vaak de totale organisatie. De business controller kan kansen en mogelijkheden binnen de organisatie signaleren en samenwerkingsverbanden initiëren en tot stand brengen. Vervolgens kunnen in samenwerking met de medewerkers van de business verandertrajecten in gang gezet worden. En omdat alles altijd weer zijn basis vind in de menselijke relatie is het maken van verbindingen de sleutel voor gezamenlijk succes. De business controller moet hierin de business connector zijn, waardoor de finance (€) en de business sterker met elkaar verbonden worden. Evenals beleid en de uitvoering van het beleid. De business controller is hierin de spil en voegt als business connector onschatbaar veel waarde toe aan de organisatie. Connect, connect, dubbel connect! 
Plan Do CONNECT Act. Business Controller als Business Connector. Connect, connect dubbel connect!


Oscar van Voskuilen is interim business controller met MT ervaring (www.ppenp.nl). PP&P; Passie, Plezier & Professionaliteit. NB: Dit artikel is mede geïnspireerd door het boek ‘verdraaide organisaties’ van Wouter Hart.

Gerelateerde artikelen