Plaats van dienst bij verrichten niet-economische activiteiten

Recentelijk adviseerde de Advocaat-generaal het Europese Hof van Justitie over de plaats van dienst voor de heffing van btw. Diensten zijn in principe belast in het land van de dienstverrichter.

Voor sommige diensten, zoals adviesdiensten, geldt echter een uitzondering. Deze zijn btw-belastbaar in het EU-land van de afnemer. De afnemer moet dan wel
kwalificeren als btw-ondernemer.

Om te bepalen waar zo’n dienst is belast, moet men nagaan of de afnemer een btw-ondernemer is. Sommige btw-ondernemers verrichten ook activiteiten die buiten het bereik van de btw vallen, zoals het verkopen van aandelen.

Hierdoor ontstaat voor de btw een ondernemersdeel en een niet-ondernemersdeel. Wat is nu de plaats van dienst in zo’n geval? De Advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de diensten in zulke gevallen toch belastbaar zijn in het land van de afnemer.

Het advies is in lijn met reeds geplande wijzigingen in de regelgeving met ingang van 2010. Vanaf 1 januari 2010 wordt een nieuwe Europese regelgeving van kracht.

Hoofdregel is dan, dat de btw-heffing wordt verlegd naar de afnemer als de afnemer als btw-ondernemer geldt. Of de ondernemer ook een niet-ondernemersdeel heeft , maakt daarbij niet uit.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen