Peter ter Kulve, CEO Unilever Benelux: “CFO bondgenoot van business”

Over de rol van de CFO wordt veel gediscussieerd. Is de CFO een 'scheidsrechter', iemand die op de cijfers let, of gaat zijn rol verder en is hij ook een 'speler' die de business ondersteunt? In veel gevallen is de CFO een speler, zij het met een specifieke functie waarin de integriteit van finance wordt bewaakt. Van veel CFO's weten we hoe ze tegen hun rol als businesspartner aankijken, maar hoe kijkt de business aan tegen de CFO en de rol van finance? Zijn zij waardevolle bondgenoten of spelbedervers?

Dit interview staat in het teken van het centrale thema van CFO Day 2010: Managing the Stakeholders. De CFO Day is dit jaar ingrijpend vernieuwd.

Voor Peter ter Kulve, CEO van Unilever Benelux, zijn CFO en finance duidelijke bondgenoten. “Binnen Unilever is de Senior Vice President of Vice President Finance een businesspartner die de board een financiële spiegel voorhoudt. Als rechterhand van de CEO bepaalt hij mede de businessstrategie en de uitvoering hiervan. Deze strategie cascadeert vanuit de top naar beneden in de organisatie”, aldus Ter Kulve.

“De directie en de CFO zijn betrokken bij de follow-up. Het is erg belangrijk dat de financiële integriteit van de plannen wordt bewaakt. De CFO is hierbij een echte ‘challenger’ voor de business. Hij neemt het businessplan onder vuur, controleert of alle assumpties wel kloppen en of we met de plannen onszelf niet under- of overshooten. Op die manier krijg je plannen die robuust in elkaar zitten.”

De CFO focust volgens Ter Kulve op return on investment en stuurt op rendementen. “Hij kijkt hoe de rendementen zich ontwikkelen ten opzichte van de Unilever-targets en hoe ze intern zijn. Hierbij wordt ook gelet op de risico’s. De risk-returnrelatie is erg belangrijk. Het gaat om integriteit. Is de portefeuille van activiteiten in het bedrijf wel goed in balans? Hoe is de verhouding tussen risk en return? Hebben we te veel of te weinig risk in portefeuille?”

De afgelopen twee jaar is het belang van de CFO in veel ondernemingen toegenomen, mede doordat hij een budgetbeherende rol heeft. Bij Unilever is dit volgens Ter Kulve niet het geval. “De CFO heeft deze rol bij ons niet. Hij let meer op of de plannen wel goed in elkaar zitten en of alles klopt. Hij is meer een senior speler in het team, die wel een speciale invalshoek heeft, zoals: klopt alles wel volgens de accountancyregels, SOX en andere regelgeving? Hij is echt een businesspartner.”

Met financieringen die moeilijker te verkrijgen zijn en vaak ook tegen hogere prijzen dan voorheen, ligt de focus van de CFO op cash en werkkapitaal. Toch is de rol van de CFO op dit gebied bij Unilever door de crisis niet veranderd. “Scherp working capital en cash delivery zijn altijd een onderwerp binnen Unilever geweest, dat verandert niet door de crisis. Het is natuurlijk de taak van de CFO om hierop te letten. Bedrijf en CFO zijn hierbij betrokken. De CFO denkt mee hoe we in deze moeilijke markt onze groeiscenario’s kunnen halen. Tight on cash is altijd een factor. De CFO richt zich nu veel meer op het strak krijgen van de executie van beleid. Hij denkt mee over innovatie en businesssystemen die ons helpen groeiplukjes te vinden in de markt.”

De rol van de CFO als businesspartner werkt volgens Ter Kulve goed als er helderheid over de verantwoordelijkheden bestaat. “Bij Unilever is er een duidelijke verantwoordelijkheid. De CFO draagt verantwoordelijkheid naar de business en is in lijn verantwoordelijk in de functie.” In een aantal gevallen vindt er volgens Ter Kulve een kritische dialoog plaats als een plan door de CFO wordt tegengehouden. “Soms is een plan voor de directie niet goed genoeg, dan gaan we kijken hoe het beter kan en er volgt dan een kritische dialoog tussen de spelers. We zijn soms lastig voor elkaar, we zijn kritische partners.”

Gerelateerde artikelen