Persoonlijke aansprakelijkheid voor falende zorgbestuurders

Bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen die een wanbeleid voeren, moeten makkelijker aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom wordt duidelijker vastgelegd waarop zij aan te spreken zijn. Zo komt er een wettelijke verplichting om een dreigend tekort aan geld en slechte zorg snel te melden. Dat schreef minister Ab Klink van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Dat bestuurders die er een puinhoop van maken, met een gouden handdruk de deur uitgaan, kan in de ogen van Klink niet langer. Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om zo’n bestuurder aan te pakken. De procedures zijn tijdrovend en ingewikkeld. Daar komt nog bij dat nu nog niet duidelijk genoeg is vastgelegd waarop de bestuurders en toezichthouders precies zijn aan te spreken en wat hun dus te verwijten valt.

Daar wil Klink dus wat aan doen. Ook moet het eenvoudiger worden een procedure te beginnen om bestuurders te schorsen of te ontslaan. Als de raad van toezicht dit nalaat, kan onder meer de cliëntenraad de Ondernemingskamer vragen om een onderzoek te beginnen. Nu zijn er zo veel verschillende rechtsvormen in de zorg, dat niet altijd duidelijk is welke instantie het recht heeft om naar de Ondernemingskamer te stappen. Daarom wil Klink dit enquêterecht duidelijker vastleggen.

Bestuurders zullen financiële problemen ogenblikkelijk moeten gaan melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgens wat wel een early warning-systeem wordt genoemd. Ook krijgt de NZa een kliklijn waar patiënten problemen in een ziekenhuis kunnen melden.

Mocht een ziekenhuis bankroet dreigen te gaan, dan zal de overheid alleen ingrijpen als in een regio cruciale zorg op de tocht komt te staan. Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) kan de instelling dan dwingen een saneringsplan op te stellen en kan bovendien tijdelijk een bewindvoerder aanstellen.

Bron: ANP

Gerelateerde artikelen