Pensioenuitkering beschikbare premieregeling gelijk gebleven

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als 'DC-regeling') is in het derde kwartaal van 2016 gelijk gebleven. Een

Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker, een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

Marktrente en beurzen

De index stond eind september 2016 op 75 punten; hetzelfde aantal als eind juni 2016. In het derde kwartaal daalde de marktrente opnieuw, waardoor normaliter ook de verwachte uitkering daalt. Omdat de economische vooruitzichten echter verbeterden, worden in de toekomst hogere beleggingsrendementen verwacht.

Wet verbeterde premieregeling: introductie variabele uitkering

In de berichtgeving over de Pensioenvergelijker speelt de ontwikkeling van de marktrente een belangrijke rol. Dat komt vooral doordat de marktrente op de pensioendatum bepalend is voor de aan te kopen uitkering. Onder de Wet verbeterde premieregeling, die sinds 1 september geldt, is het niet langer verplicht een vaste uitkering aan te kopen en kunnen werknemers ook voor een variabele uitkering kiezen. Of het belang van de marktrente daardoor ook afneemt, is nog onduidelijk: de meeste pensioenuitvoerders zijn nog met hun productontwikkeling bezig. In 2017 zal duidelijk worden hoe de producten eruit komen te zien en hoeveel medewerkers daadwerkelijk voor een variabele uitkering kiezen.

Vergelijking met middelloon pensioenfondsen

De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal van 2016 van 100% naar 98%, voornamelijk als gevolg van de daling van de marktrente in hetzelfde kwartaal. Gemiddeld gezien is de verwachte uitkering uit een beschikbare premieregeling wat lager dan die uit een middelloonregeling, mits in beide regelingen fiscaal maximaal wordt opgebouwd. In dat geval zijn de pensioenpremies voor een middelloonregeling in de praktijk hoger.

Gerelateerde artikelen