Pensioengeld ABP naar grote windparken op zee

Kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijven doen mee.

Pensioenfonds ABP wil investeren in grootschalige windenergie op de Noordzee. Het fonds voor ambtenaren en leraren richt daarom een coalitie op met kennisinstituten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Daarmee wil het ABP inschrijven op aanbestedingen van de Nederlandse regering en naar eigen zeggen bijdragen aan de onafhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers.

Veel pensioendeelnemers van ABP geven volgens het grootste pensioenfonds van Nederland aan dat ze duurzaam willen beleggen en het liefst ook in Nederland. Dat was een belangrijke drijfveer voor het fonds om de coalitie met de naam Noordzeker op te richten.

De eerste aanbesteding waar Noordzeker op inschrijft is die voor het kavel IJmuiden Ver. Dat moet zo’n 60 kilometer voor de kust bij IJmuiden verrijzen en de aanbesteding gaat vermoedelijk eind volgend jaar. ABP geeft aan dat als het de aanbesteding wint, het langetermijnaandeelhouder wil blijven van dat windpark.

Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen wil zijn fonds investeren in groene energie die aan Nederland ten goede komt. “De recente ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat de Nederlandse energievoorziening in belangrijke mate afhankelijk is van wereldwijde politiek. We zijn in Nederland gebaat bij meer zeggenschap over de eigen energievoorziening.” Daarnaast wil ABP de natuur tussen de windmolens helpen en denkt het fonds bij te kunnen dragen aan de kenniseconomie.

(ABP)

Gerelateerde artikelen