Pensioenfondsen tussen 85 en 95 procent

Veel pensioenfondsen zitten in de problemen. Vijf van de tien grootste bedrijfstakfondsen hebben een dekkingsgraad die tussen de 85 en 95 procent ligt. De wettelijke dekkingsgraad ligt op 105 procent.

Het gevolg van het verlies in dekkinggraden heeft als gevolg dat de meeste pensioenfondsen de pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Een volgend gevolg zou het verhogen van premies kunnen omvatten.

Om niet verder in te teren op de vermogens, zullen verreweg de meeste pensioenfondsen in 2009 afzien van een verhoging van de pensioenuitkeringen. Het bevriezen van pensioenen raakt ook werknemers. Hun opgebouwde pensioen groeit niet mee met de loonontwikkeling.

Adviesgroep Aon Consulting roept op RTLZ de overheid op om maatregelen te nemen om ook pensioenfondsen uit de wind te houden. Volgens Aon kan de overheid bijvoorbeeld de verplichte herstelperiode voor de buffers verlengen van drie naar vijf jaar. Pensioenfondsen zijn nu verplicht hun dekkingsgraden in drie jaar tijd weer tot een acceptabel niveau te laten groeien, gemiddeld tot ongeveer 125 procent.

Een andere optie is om pensioenfondsen aanspraak te laten maken op garanties van de overheid om de buffers op peil te brengen. ‘Op die manier krijgen ze tijd om het herstel van de markt af te wachten’, aldus pensioenadviseur Rajish Sagoenie van Actuaris Services, onderdeel van Aon. Bos stelde in oktober een garantiefonds van 20 miljard euro ter beschikking aan banken en verzekeraars.

Gerelateerde artikelen