Payroll te vaak gevangen binnen finance

fallback
In veel Nederlandse bedrijven heeft de HR-afdeling weinig of niets met payroll te maken. Bij 49% valt payroll zelfs volledig onder finance. De verwerking van de lonen wordt zodoende nog te vaak los gezien van het personeelsbeleid. Deze gekunstelde scheiding, die met name in Nederland opvallend aanwezig is, zorgt voor onduidelijke situaties en is inefficiënt, concludeert SD WORX, de derde grootste aanbieder van payroll en HR-diensten in Europa.

Het administratieve en financiële karakter van payroll zorgt ervoor dat veel bedrijven het puur zien als een aangelegenheid voor finance. Hoewel er toch genoeg wederzijdse verbanden te vinden zijn tussen loon en HR-beleid. Promoties, overplaatsingen of andere werkveranderingen hebben bijna altijd hun weerslag op salariëring. Problemen met beloning en betaling zorgen vaak voor verstoorde arbeidsomstandigheden en kunnen zelfs leiden tot arbeidsconflicten.

Prestatiebeloning


“Het verband tussen payroll en HR is overduidelijk”, aldus Richard van der Zanden, algemeen directeur van SD WORX in Nederland. “Neem bijvoorbeeld de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden of prestatiebeloning. Beide hebben een grote impact op de workload en de processen van de salarisadministratie. Als de HR-afdeling wordt betrokken bij payroll en vice versa kunnen kansen en problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd.”


Werknemers krijgen nu vaak het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd als ze vragen hebben over hun loon of aanverwante zaken. ‘Valt de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang onder de HR-afdeling of moet ik toch even bij de salarisadministratie langs? Waar kan ik terecht voor vragen over mijn pensioen en ziektekostenverzekering?´


 


Daarnaast laten bedrijven kansen liggen doordat signalen vanuit HR niet bij finance terecht komen en andersom. En zeker niet onbelangrijk: in de communicatie met instanties zoals het UWV of pensioenverzekeraars is vaak niet duidelijk wie nu de probleemeigenaar is, waardoor de samenwerking met dergelijke instellingen zelden optimaal is en er onvoldoende controle is op de aanzienlijke bedragen die er in omgaan.