Payment Coach van Mail to Pay

Mail to Pay ontwikkelt robot die je bij een betaalachterstand zelf de beste oplossing laat kiezen

Mail to Pay, ontwikkelaar van creditmanagement software, heeft een nieuwe functionaliteit ontwikkeld: de Payment Coach. Met de Payment Coach kiezen klanten met een betaalachterstand zelf de oplossing die het beste bij hun financiële situatie past. Daarmee wordt de kans groter dat de betaalafspraak wordt nagekomen.

De Payment Coach is een robot die het klanten mogelijk maakt om zelf de best passende oplossing voor hun betaalachterstand te kiezen. Ontvangt een klant een betalingsherinnering van een organisatie en kan hij niet direct betalen, dan wordt hij online doorgestuurd naar de Payment Coach. Met het beantwoorden van enkele vragen kiest hij vervolgens zelf voor de beste oplossing: uitstel van betaling, een betalingsregeling, het kwijtschelden van de extra administratie- of incassokosten, een korting, een schuldhulptraject of een maatwerkoplossing. De klant ontvangt daarna een bevestiging van zijn keuze. De Payment Coach registreert de gekozen oplossing in het systeem en volgt deze volledig automatisch en digitaal op. De organisatie heeft er verder geen omkijken naar.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld het aantal kortingen uit de hand loopt, kunnen organisaties businessrules instellen. Aan de hand van deze businessrules, in combinatie met historische klantdata, machine learning en algoritmes bepaalt de Payment Coach tot op welke hoogte hij een oplossing aanbiedt. Zo kan er een maximum worden gesteld aan de korting, het aantal betalingstermijnen of het aantal dagen van uitstel. Betaalt iemand altijd op tijd, dan krijgt hij bijvoorbeeld tien dagen uitstel aangeboden. Is het iemand die juist heel vaak te laat betaalt, dan krijgt hij een aanbod van maximaal drie dagen.

(bron: Mail to Pay)