Passie voor Finance, vertel het volledige en ware verhaal!

Oscar van Voskuilen - herdefiniëring van control
Als kind had ik al een passie voor 'finance'. Mijn twee goudvissen, die ik vroeger had, heetten dan ook 'debet' en 'credit'!

En toen mijn ouders, mijn broertje en ik op vakantie waren dan hield ik als 12 jarige een dag- en kasboek bij. In een schrift beschreef ik per dag wat we die dag allemaal beleefd hadden en welke uitgaven we gedaan hadden. Mijn vader moest alle bonnetjes bij mij inleveren en zo wisten we precies wat er met het vakantiegeld gebeurd was.  
Want het geld vloog tijdens de vakantie de deur uit natuurlijk. Daarom wilde ik inzicht hebben in hoeveel geld we bijvoorbeeld aan ijsjes en etentjes hadden besteed, maar ook aan benzine, tolwegen en campingstandplaatsen. Tussendoor tekende ik in het schrift wat plaatjes en maakte ik stripverhaaltjes van de belevenissen die dag. Daarmee vertelde het schrift (het dag- en kasboek) aan het einde van de vakantie het gehele verhaal. 
Zes jaar later: Mijn allereerste baan, nu bijna 25 jaar geleden, bij een klein accountantskantoor. Per kwartaal kwamen de (MKB) klanten hun schoenendozen met administratie brengen. En ik vond het prachtig om vanuit die schoenendoos een complete boekhouding en administratie op te zetten en in te richten. 
Het klantcontact, daar had ik plezier in. Maar ik haalde mijn plezier ook uit de o zo mooie kolommenbalans! Destijds schreef ik de kolommenbalans nog helemaal uit op ruitjes papier. En het was iedere keer weer een enorm ‘YES’-gevoel als het saldo van de resultaatrekening gelijk was aan het saldo van de balans. Dat was de ultieme vink! ?! 
‘Finance’; wat een prachtig vak! Uiteindelijk transformeerde de schoenendoos in een compleet ingerichte boekhouding: balans, verlies – en winstrekening, IB- en OB aangiftes, inkoopboek, verkoopboek, kasboek et cetera. Maar de plaatjes en de stripverhaaltjes ontbraken. Alles draaide iedere keer weer om omzet, winst en belasting. Het volledige verhaal werd nooit verteld. 
Als ik nu terugkijk dan heb ik als business controller eigenlijk nog nooit een betekenisvollere rapportage gemaakt dan die ik op 12 jarige leeftijd van de vakantie heb gemaakt. De vele rapportage systemen, welke ik in de loop der jaren bij diverse organisaties, profit en non-profit, meegemaakt heb, zijn alleen cijfermatig en financieel van aard. Er wordt in de rapportages niet of nauwelijks ingegaan op hetgeen er met het geld gebeurd is en welke betekenis dit geld heeft of heeft gehad voor anderen. 
Gezien de huidige trend en de nieuwe realiteit, waarin steeds meer waarde wordt gehecht aan het sociale belang, is het voor finance van belang om zich te beseffen dat het ware (business) verhaal nooit alleen vanaf het papier verteld kan worden. Niet alles wat waardevol, betekenisvol en er voor de business écht toe doet is te meten en in cijfers uit te drukken. 
Het finance vakgebied is aan vernieuwing toe. Het management, maar vooral ook de medewerkers in het primaire proces, zullen door vernieuwing in het finance vakgebied, van binnenuit, beter ondersteunt moeten worden bij beheersing, verbeteringen en veranderingen in organisaties. Het vakgebied genereert daarbij financiële en niet-financiële informatie die ten dienste staan van het economische en het sociale belang. Toepassing van methoden en technieken is gericht op de leefwereld en de interactie tussen mensen in het hier en nu. Methoden en technieken zijn niet meer gericht op het ‘af’ en ‘kloppend’ krijgen van de diverse verantwoordingssystemen die de illusie hebben het gehele en ware (business) verhaal te vertellen.   
Oscar van Voskuilen is interim business controller (zzp) met MT-ervaring. PP&P, Passie, Plezier & Professionaliteit. Mijn blogs zijn mede geïnspireerd door de boeken van Dr. Kees Tillema “Van cijfers naar waarden” en “Verdraaide Organisaties” van Wouter Hart.

Gerelateerde artikelen