Partner CFO Day: Ton Vernaus, LeasePlan

LeasePlan, opgericht in 1963, houdt zich bezig met alle vormen van wagenparkbeheer. Ze bieden hun klanten een uitgebreid pakket (internationale) dienstverlening rond wagenparkbeheer, dat onder meer de operationele leasing, het onderhoud en de verzekeringen van auto's en trucks omvat.

In Nederland heeft LeasePlan 126.000 voertuigen in beheer, waarmee 6.000 klanten worden bediend, vanuit twee hoofdvestigingen (Almere en Gouda). LeasePlan Nederland N.V maakt onderdeel uit van LeasePlan Corporation. De groep heeft wereldwijd, in 29 landen, meer dan 6.000 medewerkers in dienst en 1,3 miljoen voertuigen in beheer.

Met LeasePlan als belangrijkste merk, is LeasePlan Corporation marktleider op het gebied van voertuig- en wagenparkbeheer in Europa en ook wereldwijd een van de leidende spelers op dit gebied.

WHAT LEADS TO HIGH PERFORMANCE?
LeasePlan Nederland is in 2003 ontstaan door een fusie van drie partijen. Dit was een intensief integratieproject dat gepaard ging met ups en downs. “In 2005 constateerden we dat de groei van ons bedrijf afvlakte en daarbij de tevredenheid van klanten en medewerkers begon te dalen.
We hebben toen besloten het anders aan te pakken. Eerst door een operational excellence proces te doorlopen waarmee de meeste knelpunten voor onze klanten, leveranciers maar vooral ook medewerkers zijn geëlimineerd.

Dit is meteen gevolgd door een strategie traject waarmee structurele verbeteringen werden beoogd. Beide trajecten hebben ons inmiddels gebracht wat we ervan verwachtten. Klanten en medewerkers zijn meer tevreden, de groei is hersteld en er is een solide financiële performance.

De afgelopen jaren hebben we stappen doorlopen en beslissingen genomen die naar mijn mening typerend zijn voor een high performance organisatie. Dat zijn achtereenvolgens 1,) een strategie proces dat robuust is gecombineerd met de moed om te kiezen, 2) dat uitblinkt in executie waarbij de waan van de dag je niet in de war mag brengen, 3) en resultaten die boven de markt uitstijgen.

Dit lukt je echter alleen als het management (CEO en CFO voorop) schouder aan schouder optrekt in het hele traject, met ruimte voor elkaar. Ook is daarbij nodig creëren van een cultuur van continue drive voor verbetering. Voor Finance staff betekent dat bijvoorbeeld het blijven doorvragen waar andere ophouden.

Deze cultuur hebben we gerealiseerd door in ons HR beleid dit als een competentie op te nemen en medewerkers hierop te coachen en te beoordelen. Het aantrekken en behoud van talent is daarnaast een conditio sine qua non voor succesvolle implementatie.

In dat verband zijn we er trots op dat LeasePlan zich in de Top 5 van meest aantrekkelijke werkgevers in de zakelijke dienstverlening bevindt voor Finance professionals. We hebben gemerkt dat zo’n cultuur niet bij iedereen past maar dat het essentieel is om te winnen.

Winnen binnen LeasePlan is daarbij gedefinieerd als het verslaan van de markt in brede zin en niet het beter presteren ten opzichte van het jaarlijks afgesproken interne budget.

Dat is overigens wel vaak een uitdaging voor Finance staff omdat dit een performance measurement systeem vraagt dat zich kan toetsen aan de markt. De wijze waarop we de Finance functie bij LeasePlan hebben ingericht voldoet zeker aan bovenstaande.

Naast het op orde hebben van de interne (extern gerichte) organisatie hoort een high performance organisatie ook oog te hebben voor toekomstige behoeften van de markt. Dochter Mobility Mixx is hier een voorbeeld van. Mobility Mixx richt zich op alternatieve (keten) mobiliteit naast de leaseauto zoals auto, trein, taxi en dergelijke.

5 jaar geleden was de markt voor deze dienstverlening nog beperkt maar ons doorzettingsvermogen, en natuurlijk de congestie in Nederland, heeft er inmiddels toe geleidt dat dit een serieuze nieuwe activiteit is geworden.

LeasePlan kan een bijdrage leveren aan de high performance van organisaties doordat zakelijke mobiliteit een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde voor medewerkers is.

Klanten verwachten steeds meer advies over hoe ze hun medewerkers tevreden kunnen houden en de kosten voor het wagenpark kunnen minimaliseren. Die adviesrol is de laatste jaren heel sterk gegroeid. Hierbinnen sluit Mobility Mix perfect aan. Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld. Onze kernactiviteit echter is nog altijd auto- leasen.

VOOR DE VEILING
LeasePlan adviseert klanten hun wagenparkbeleid te vergroenen met behulp van een aantal concrete producten zoals GreenPlan en Mobility Mixx. De CO2 uitstoot van het eigen wagenpark van LeasePlan wordt overigens middels duurzame projecten gecompenseerd.

Voor de veiling biedt LeasePlan een hybride (lease)auto aan voor de duur van zes maanden. Dit aanbod is inclusief een Mobility Card van Mobility Mixx. De opbrengst zal toekomen aan Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij)

NAAM: Ton Vernaus
GEBOORTEJAAR: 1965
FUNCTIE: CFO
OPLEIDING: Ton Vernaus studeerde econometrie en volgde aansluitend een post doctorale opleiding accountancy aan de Universiteit van Tilburg
LOOPBAAN: Begon in 1988 bij Unilever waar hij tien jaar werkzaam is geweest. Stapte in 1998 over naar LeasePlan waar hij in de loop der jaren diverse financiële functies vervulde op zowel nationaal als internationaal niveau.
OMZET: 1.5 miljard
MEDEWERKERS: 700

Gerelateerde artikelen