Partner CFO Day: Martijn Kamermans, ConQuaestor

fallback
ConQuaestor is aanbieder van professionele diensten op bedrijfseconomisch terrein. Het bedrijf helpt de top 200 bedrijven in Nederland in de profit sector en bij de overheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

Het bedrijf is voortgekomen uit PricewaterhouseCoopers Consulting. Eind 2002 ging de groep over naar IBM als onderdeel van een wereldwijde transactie. Ruim een jaar later werd door IBM besloten tot afsplitsing van het deel dat nu ConQauestor is. Dit resulteerde in een management buy out per 1 april 2004. De aandelen van ConQuaestor Holding bv zijn nu in handen van directie en management.

De diensten van ConQuaestor omvatten Interim Management, Finance Professionals, Consulting, en Outsourcing. De dienstverlening is samen te vatten in drie woorden: richten, inrichten en verrichten. Voorop staan het helpen van de opdrachtgever met het bepalen van de strategische richting, het inrichten van financiële onderdelen in organisaties, en het verzorgen van de uitvoering.

WHAT LEADS TO HIGH PERFORMANCE?
“High performance is een complexe combinatie van factoren die per organisatie verschillen. Wij zijn een people business. Onze mensen zijn onze belangrijkste resources. We proberen bij ConQuaestor om de juiste omstandigheden te creëren waarin deze kenniswerkers kunnen excelleren.

Deze omstandigheden omvatten vooral uitdagend werk, ontwikkelingsmogelijkheden, prettige collega’s en goede beloningen. Belangrijk voor high performance is dat iedereen binnen de organisatie ervan overtuigd is dat ze de hoogste standards nastreven.

Er ontstaat een soort flow en dan gaat het allemaal een stuk sneller. Natuurlijk moet er ook ‘de rest’ op orde zijn. Er moet een heldere strategie worden uitgewerkt. Iedereen moet dezelfde kant op gaan. Een passende management stijl is ook nodig.

We laten onze mensen vrij, maar moeten ze gelijktijdig aansturen. Die balans zoeken is soms lastig. Ook willen we dat onze werknemers trots zijn op hun baan. Dan heb je het niet alleen over uitdagende opdrachten, maar vooral ook over kennis en kunde die we altijd op orde moeten hebben”.

Om hun klanten te helpen een high performance te halen, focust ConQuaestor in de eerste plaats op bedrijfsvoering en finance. Hun concrete bijdrage aan de klanten wordt vervolgens geleverd in de vorm van consultancy, interim-management, finance professionals en/of outsourcing.

“Een voorbeeld van een bijdrage van ConQuaestor is een performance improvement project. Dan wordt er met de klant helder op een rij gezet wat de doelen van de organisatie zijn, en welke kritieke succesfactoren daarbij horen. Via performance indicators zoals ksf’s, kpi’s en meetsystemen kan de klant precies zien wat er wel en minder goed gaat.

Nog een voorbeeld is finance function excellence. Hierbij kan gedacht worden aan de start met een benchmark. Dit zowel voor bewustwording als verbeterpotentieel. Daarna gaan we in veel gevallen verder met het vormen van shared service centra, het stroomlijnen van rapportages en het omvormen van de control organisatie naar echte business control.”

VOOR DE VEILING
ConQuaestor gelooft in maatschappelijke betrokkenheid. Ze houden MVO dan ook dicht bij huis en leven volgens het principe ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Ze willen in harmonie leven met hun klanten, leveranciers, medewerkers en met de samenleving.

Dit wordt jaarlijks gemeten. Ook voert ConQuaestor projecten uit voor organisaties die hun kennis nodig hebben maar dit niet kunnen betalen. Zo stelden ze businessplannen op voor onder meer Stichting Gastvrij, leerlingen van het ROC midden Nederland en Circus Jopie. Ook begeleiden ze moeilijk lerende kinderen in hun stageperiode.

“Wij bieden als veilingstuk een management game aan getiteld Apollo 13, waar we uitstekende ervaringen mee hebben. De deelnemers bevinden zich in de levensechte situatie van de Apollo 13 missie. Onder grote druk, waarbij het succes van de missie en de levens van de bemanning op het spel staan worden samenwerkingsvraagstukken uit de praktijk gesimuleerd.

Deze game is zeer geschikt om de staf-lijn relatie te verbeteren. De opbrengst gaat naar de Baander. Dit is een school voor praktijkonderwijs in Amersfoort waar wij nu voor de tweede keer een maatjesproject doen. Op de school werken docenten met veel passie en inzet voor leerlingen met zeer beperkte capaciteiten”.

NAAM: Martijn Kamermans
GEBOORTEJAAR: 1960
FUNCTIE: Algemeen Directeur
OPLEIDING: Economie aan de Universiteit van Groningen en accountancy.
LOOPBAAN: Begon zijn carrière bij KPMG als consultant op het terrein van financieel management en administratieve organisatie. Daarnaast was hij docent aan de UvA waar hij ook een proefschrift schreef. Toen stapte hij over naar PricewaterhouseCoopers waar hij nieuwe activiteiten opzette waaronder proces consultancy en detachering van financials op HBO/academisch niveau. Zijn afdeling ging over naar IBM en werd vervolgens na twee jaar afgesplitst. Hieruit is het huidige ConQuaestor ontstaan.
OMZET: 60 miljoen euro in 2007
MEDEWERKERS: 600

Gerelateerde artikelen