Partner CFO Day, Lex Geerdes en Erwin Smit, Aon Nederland

Aon Nederland is een verzekeringsmakelaar en risicoadviseur, deel uitmakend van Aon Corporation. In Nederland bestaat Aon uit de onderdelen Aon Risk Services, Aon Consulting en Aon Benfield.

De activiteiten van Aon Risico Management zijn erop gericht om cliënten te helpen bij het verkrijgen van inzicht in risico’s, oplossingen te bieden voor risicovraagstukken en door middel van verzekeringen en alternatieve risicofinanciering de continuïteit van bedrijven en organisaties te bevorderen door onzekerheden weg te nemen.

Het tweede onderdeel is Aon Consulting (employee benefits). Dit is een kennisintensieve adviesorganisatie op het gebied van employee benefits en actuariële dienstverlening die zich richt op in Nederland gevestigde werkgevers en pensioenfondsen. Aon Benfield is een vooraanstaande herverzekeringsmakelaar en bemiddelt tussen verzekeraars, herverzekeraars en offshore verzekeringsmaatschappijen, de zogenoemde captives.

Aon Benfield biedt twee mogelijkheden om risico’s te herverzekeren. De eerste mogelijkheid is een facultatieve herverzekering. Op individuele basis wordt een risico herverzekerd. De andere mogelijkheid is een treaty herverzekering. Hierbij wordt het risico van een gehele portefeuille op de internationale herverzekeringsmarkt geplaatst.

LEADERSHIP IN FINANCE
Een belangrijk onderdeel van ‘leadership in finance’ is cost efficiency. Wij zijn op dit moment bezig om corporate Nederland ervan te doordringen dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is. Wij hebben het over het fenomeen ‘Total Cost of Risk’. Simpel gezegd: hoeveel geld ben je kwijt aan het afdekken van allerlei risico’s.

In het verleden hebben we met grote Nederlandse bedrijven vooral sterk gekeken naar schadeverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan wereldwijde schadeverzekeringprogramma’s zoals ‘brand’, ‘aansprakelijkheid’ en ‘transport’. Sinds kort voegen wij daar heel nadrukkelijk de kosten aan toe die gemoeid zijn met employee benefits wereldwijd.

Deze omvatten onder meer premies voor ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, alsmede verzekerde pensioenen en overlijdensrisicoverzekeringen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat gemiddelde CFO’s niet weten hoeveel deze totale kostenpost precies bedraagt. Zij kunnen het zich niet permitteren dit niet te weten, zeker niet in de huidige tijd.

De Total Cost of Risk, dus zowel schade- als employee benefits, bedraagt tussen een half en twee procent van de omzet van een onderneming. Van dit bedrag wordt een derde tot een kwart besteed aan schadeverzekeringen en tussen twee derde en drie vierde aan employee benefits. Oftewel, het gros wordt aan employee benefits besteed, terwijl we daar tot nu toe geen focus op hebben gehad.

Op het gebied van schadeverzekeringen realiseren we al jaren grote cost efficiency door bulk inkoop. Dit is ook toepasbaar op employee benefits. En daarmee zijn kortingen te realiseren van tussen de 7,5 en 20 procent. Bij een bedrijf met een omzet van twee miljard praat je dan al snel over een bedrag tussen de één en drie miljoen euro.

Als je het hebt over leadership in finance is dit duidelijk een onderdeel daarvan. Hoe ga je als bedrijf om met de inkoop van alles wat nodig is om risico’s af te dekken? Ons advies aan corporate Nederland is om de focus op dit onderdeel te leggen.

Dit traject bestaat uit een aantal stappen. Als eerste stap worden alle verzekerde employee benefits-regelingen wereldwijd geÏnventariseerd. Vervolgens wordt de informatie geanalyseerd en worden dekkingen die niet aan de lokale wetgeving voldoen, gewijzigd en dubbele dekkingen geelimineerd. Tot slot ga je kijken hoe er op een kost efficiënte manier kan worden ingekocht met partijen die daarvoor geëquipeerd zijn.

Naam: Lex Geerdes
Functie: Directievoorzitter
Bedrijf: Aon Nederland
Geboortejaar: 1961
Opleiding: na de studie algemene economie aan de Erasmus Universiteit diverse assurantievakopleidingen, tevens registermakelaar in assurantiën (RMiA). Bij INSEAD Business School te Fontainebleau participeerde Geerdes in 1997 aan het International Executive Programme.
Carrière: als trainee begonnen bij assurantiemakelaar Hudig-Langeveldt; doorliep daar de disciplines brand, aansprakelijkheid, transport, krediet en accountmanagement en vertrok in 1988 naar de Verenigde Staten. Vanuit Atlanta begeleidde Geerdes Nederlandse bedrijven bij het verzekeren van hun Amerikaanse risico’s. Eind 1991, toen Aon eigenaar was geworden van Hudig-Langeveldt, verruilde Geerdes Atlanta voor Frankrijk. In Parijs was hij kantoordirecteur tot 1997, toen hij terugkeerde naar Nederland om zitting te nemen in de directie van Aon Rotterdam. Via de directie van Aon Risico Management, waarvan hij in 2003 voorzitter werd, is Geerdes in de directie van Aon Nederland terechtgekomen, die hij sinds ruim twee jaar leidt.

Naam: Erwin Smit
Functie: Lid Directie
Bedrijf: Aon Risk Services
Geboortejaar: 1959
Opleiding: na de studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente diverse assurantievakopleidingen
Carrière: begon zijn loopbaan in 1987 bij assurantiemakelaar Hudig-Langeveldt op de aansprakelijkheidsafdeling. Bekleedde binnen deze afdeling verschillende posities en werd in 1999 eindverantwoordelijk voor de aansprakelijkheidsafdeling van Aon in Rotterdam (eind 1991 werd Aon eigenaar van Hudig-Langeveldt). Vanaf 2001 is Smit eindverantwoordelijk voor de volgende aandachtsgebieden: Global Accounts, Japanse Zaken, Financial Institutions, Mergers & Acquisitions en Inkomende Business vanuit het Aon-netwerk. Sinds 2005 is Smit lid van de directie van Aon Risk Services.

Aon
Omzet: 218 miljoen euro (2008) in Nederland
Medewerkers: 1.600, wereldwijd 37.000