Partner CFO Day: Lex Geerdes, Aon

Lex Geerdes is ruim twee jaar CEO van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland, dat deel uitmaakt van Aon Corporation. In Nederland bestaat Aon uit de onderdelen Aon Risico Management, Aon Consulting, Aon Verzekeringen en Aon RE.

De activiteiten van Aon Risico Management zijn erop gericht om hun cliënten te helpen bij het verkrijgen van inzicht in risico’s, oplossingen te bieden voor risicovraagstukken en door middel van verzekeringen en alternatieve risicofinanciering de continuïteit van bedrijven en organisaties te bevorderen door onzekerheden weg te nemen.

Het tweede onderdeel is Aon Consulting (employee benefits). Dit is een kennisintensieve adviesorganisatie op het gebied van employee benefits en actuariële dienstverlening die zich richt op in Nederland gevestigde werkgevers en pensioenfondsen.

Het derde bedrijfsonderdeel, Aon Verzekeringen, is een dienstverlenende organisatie op het gebied van verzekeringen die zich specifiek richt op het midden- en kleinbedrijf en particuliere klanten, met name via koepels en brancheverenigingen.

Het onderdeel Aon Re houdt zich bezig met het beschermen van de risico’s van beursverzekeraars, ‘provinciale’ verzekeraars en ‘onderlinge’ verzekeraars, zowel op individueel polisniveau (‘facultatief’) als over hele portefeuilles (‘treaty’). De strategische speerpunten van Aon zijn groei, efficiency en professionalisme.

WHAT LEADS TO HIGH PERFORMANCE?
Om te kunnen ondernemen moeten organisaties risico’s nemen. High performance organisaties des te meer. Deze organisaties worden volgens Geerdes gekenmerkt door een grote groei en een hoge innovatie.

“Risico’s nemen en onzekerheden aangaan is van groot belang voor high performance organisaties. Wij helpen onze klanten om deze noodzakelijke risico’s op verantwoorde wijze te nemen. In hoe we dat precies doen zijn een aantal stappen te onderscheiden. Allereerst helpen we bedrijven met het in kaart brengen van hun bedrijfsrisico’s.

Deze zijn doorgaans verbonden aan activa, contracten, of menselijk kapitaal. Om een actueel voorbeeld te geven; wat had  Société Générale kunnen doen om het recente incident te voorkomen?

Zodra we de risico’s in kaart hebben gebracht geven we onze klanten advies over welke stappen ze kunnen nemen om deze risico’s te beperken. Dit doen we door middel van preventieve maatregelen. In een aantal gevallen kan dit contractueel, of we adviseren klanten hoe ze risico’s kunnen afwentelen op derden.

Vervolgens helpen we onze klanten met het financieren van de risico’s. Dit gaat door middel van verzekeringen of via alternatieve en meer complexe vormen van risico financiering. Het beter beheersen van risico’s kan organisaties helpen met het neerzetten van uitmuntende prestaties”.

VOOR DE VEILING
Ter ere van het twintig jarig bestaan van de naam Aon, zijn er door het bedrijf twintig Nederlandse MVO trajecten geadopteerd. Aan deze trajecten geeft Aon financiële steun. Daarnaast stimuleren ze ook medewerkers om in deze projecten tijd te steken door bijvoorbeeld mensen te begeleiden of een en ander te organiseren.

Geerdes: “Daarnaast proberen we ons eigen bedrijf nog meer maatschappelijk verantwoord te maken. Daarin hebben we een heel scala van maatregelen zoals fitness voor medewerkers, gesubsidieerde gezonde voeding, terugbrengen werkverkeer van medewerkers, conference-calling, noem maar op”.

Voor de veiling stelt Aon een skybox in de Kuip ter beschikking. De hoogste bieder kan een dag gebruikmaken van de skybox voor bijvoorbeeld een heisessie gecombineerd met een rondleiding door de Kuip. (Dit aanbod geldt niet voor de avonden met wedstrijden en concerten).

De opbrengst gaat naar Emma at Work, een uitzendbureau van het Emma Kinderziekenhuis AMC. De stichting is opgericht met het doel chronisch zieke jongeren aan banen te helpen die goed zijn afgestemd op hun ziekte. Emma at Work zoekt vacatures, onderhandeld met werkgevers en begeleidt de jongeren in hun werktraject.

NAAM: Lex Geerdes
GEBOORTEJAAR: 1961
FUNCTIE: Directievoorzitter Aon Nederland
OPLEIDING: Na zijn studie algemene economie aan de Erasmus Universiteit volgde Lex Geerdes diverse assurantievakopleidingen. Tevens is hij registermakelaar in assurantiën (RMiA). Bij INSEAD Business School te Fontainebleau participeerde hij in 1997 aan het International Executive Programme.
LOOPBAAN: Lex Geerdes kwam als trainee binnen bij assurantiemakelaar Hudig-Langeveldt. Hij doorliep er de disciplines Brand, Aansprakelijkheid, Transport, Krediet en Account Management alvorens in 1988 naar de Verenigde Staten te vertrekken. Vanuit Atlanta begeleidde hij er Nederlandse bedrijven bij het verzekeren van hun Amerikaanse risico’s. Eind 1991, toen Aon eigenaar was geworden van Hudig-Langeveldt, verruilde Geerdes Atlanta voor Frankrijk. In Parijs was hij kantoordirecteur tot 1997, toen hij terugkeerde naar Nederland om zitting te nemen in de directie van Aon Rotterdam. Via de directie van Aon Risico Management, waarvan hij in 2003 voorzitter werd, is Geerdes in de directie van Aon Nederland terechtgekomen, die hij sinds ruim twee jaar leidt.
OMZET: 207 miljoen euro (2007)
MEDEWERKERS: in Nederland 1.600, wereldwijd 43.000

Gerelateerde artikelen