Partner CFO Day, Jark Otten, ConQuaestor

ConQuaestor is aanbieder van professionele diensten op bedrijfseconomisch terrein. Het bedrijf helpt de top-200 bedrijven in Nederland in de profitsector en de overheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

ConQuaestor is voortgekomen uit PwC en IBM en bestaat inmiddels vijf jaar. De aandelen van ConQuaestor Holding bv zijn nu in handen van directie en management. De diensten van ConQuaestor omvatten Consulting, Finance Professionals, Executive Interim Management en Outsourcing.

De dienstverlening is samen te vatten in drie woorden: richten, inrichten en verrichten. Vooropstaan het helpen van de opdrachtgever met het bepalen van de strategische richting, het inrichten van financiële onderdelen in organisaties en het verzorgen van de uitvoering.

LEADERSHIP IN FINANCE
Hoe kun je een organisatie aansturen, kijkend naar de korte en lange termijn? Met name de lange termijn in het oog houden gebeurt nu nog te weinig. Het gaat nog te vaak alleen om aandeelhouderswaarde en winst op korte termijn. Zo zetten veel bedrijven in de huidige tijd de botte bezuinigingsbijl erin. Daarmee maken ze dingen kapot die op lange termijn waardevol zijn. Als ze nu goede mensen ontslaan, zijn ze die voor altijd kwijt.

Sturen op de lange termijn is vooral rustig blijven. Dat valt niet altijd te rijmen met het Angelsaksische denken, waarin kwartaalwinst het belangrijkste oogmerk lijkt. Natuurlijk moet er winst gemaakt worden, ook nu, maar niet ten koste van alles. Hoe vertaal je dit denken in de besturing, besluitvorming en het gedrag binnen een organisatie? Scenariodenken kan hier een belangrijke rol in spelen, omdat je veel ontwikkelingen al kunt zien aankomen.

Bij ConQuaestor passen we dit toe door flexibiliteit in te bouwen. We blijven rustig, behouden onze mensen en blijven gewoon investeren in bestaande klanten en in marketing. Als je naar onze omzet kijkt, dan groeit die wel, maar veel minder dan vroeger. We nemen dus ook veel minder nieuwe mensen aan. Ook de winst daalt, maar we blijven rustig werken aan onze langetermijndoelen.

Onze grootste uitdaging momenteel is zo snel mogelijk in te spelen op de veranderende vraag van onze klanten. Vroeger lag de nadruk op het ontwerpen en invoeren van nieuwe informatiesystemen, nu ligt de nadruk meer op het onder controle krijgen van de kosten en de cashflow.

Je moet altijd anticyclisch handelen, vooral als je naar kosten kijkt. Alles is momenteel veel goedkoper dan in tijden van hoogconjunctuur, dus bedrijven die cash hebben, moeten nu hun kans grijpen door te kopen wat ze altijd al wilden hebben, maar in tijd van hoogconjunctuur te duur vonden.

In theorie heeft cash op de balans geen waarde, maar toch zullen de bedrijven daar nu heel blij mee zijn. We moeten weer terug naar normaal denken. Gewoon met beide benen op de grond. Zorg voor een goede financiële basis en data-integriteit. We zijn een beetje doorgeschoten in allerlei shareholdervalue- theorieën.

Naam: Jark Otten
Functie: partner en directeur
Bedrijf: ConQuaestor
Geboortejaar: 1966
Opleiding: studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen
Carrière: begon zijn carrière in 1992 bij Cebeco-Handelsraad als controller, daarna consultant bij PricewaterhouseCoopers. In 2005 bij ConQuaestor begonnen als partner, om in 2008 toe te treden tot de directie.
Omzet: 73 miljoen euro (2008)
Medewerkers: 650