Panteia: Enorme verschillen in lokale lasten voor bedrijven

De lokale lasten voor bedrijven verschillen in Nederland enorm per gemeente. Het verschil in kosten kan oplopen tot in de tienduizenden euro's. Dit blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van Panteia onder 38 grote gemeenten.

Uit het onderzoek blijkt dat naast de omvang er ook een enorme variëteit is in de grondslagen van de heffingen die gemeenten bedrijven opleggen, zowel binnen een gemeente als tussen gemeenten.

Dit maakt het voor bedrijven onoverzichtelijk, verwarrend en moeilijk te begrijpen. Zeker voor bedrijven die vestigingen hebben in verschillende gemeenten.

Overmatige heffingen frustreren bedrijven

Panteia heeft de hoogte van lokale lasten voor bedrijven in kaart gebracht. De kosten zijn verzameld uit de gemeentelijke verordeningen van de 38 grootste gemeenten over het afgelopen jaar. In het onderzoek is ook een vergelijking tussen een klein, middelgroot en groot bedrijf opgenomen dat een indruk geeft van de omvang van kosten wanneer in één jaar: de OZB wordt betaald, een verbouwing wordt uitgevoerd en een evenement wordt gehouden.

Uit deze vergelijking blijkt dat voor het kleinbedrijf Hengelo de goedkoopste gemeente is en Amersfoort de duurste gemeente. De totale kosten aan heffingen lopen uiteen van € 3.500 tot € 6.500. Voor het middelgroot bedrijf geldt dat Den Haag de goedkoopste gemeente is en Sittard de duurste. Kosten variëren van € 23.000 tot € 40.000. Voor het grootbedrijf is Emmen de goedkoopste gemeente en Rotterdam de duurste. De omvang van de kosten ligt voor het grootbedrijf tussen € 46.000 en € 76.000. Vooral in een tijd dat bedrijven met moeite overleven vallen dergelijke verschillen moeilijk uit te leggen. Dit soort overmatige heffingen gaan immers ten koste van het bedrijfsresultaat.

Wirwar aan soorten grondslagen voor verschillende heffingen

Naast de omvang is ook de enorme variëteit van grondslagen voor bedrijven moeilijk te doorgronden. Er bestaan naast een grote verscheidenheid tussen de grondslagen voor verschillende heffingen binnen een gemeente, ook grote verschillen in grondslagen bij dezelfde heffing tussen de verschillende gemeenten. Zeker voor bedrijven die in meerdere gemeenten gevestigd zijn is het geheel onduidelijk waarom dat zo is en zal dat als onredelijk ervaren worden.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat bij sommige heffingen de diversiteit zo groot was dat er geen eenduidige vergelijking gemaakt kon worden. Voor rioolheffing hanteren gemeenten bijvoorbeeld verschillende methoden om tot een heffingsbedrag te komen. Zo worden er percentages gebruikt naar kubieke meters van het totale waterverbruik of vaste bedragen per schaal of percentages per schaal. Weliswaar hebben de gemeenten autonomie en beleidsvrijheid bij het bepalen van de hoogte en de grondslagen, toch is hierin volgens de onderzoekers een behoorlijke mate van harmonisatie en uniformiteit gewenst om het voor bedrijven begrijpelijker, transparanter en rechtvaardiger te maken. Een aantal aanbevelingen hiervoor zijn in het onderzoek opgenomen.

Gerelateerde artikelen