Pandemie vertraagt digitalisering MKB

Geen budget voor hoogstnoodzakelijke digitaliseringsslag.

De coronapandemie heeft de digitalisering van het Nederlandse MKB vertraagd. Dit blijkt uit onderzoek van marktplaat Sortlist.

Sortlist heeft bijna 500 eigenaren en managers van kleine en middelgrote ondernemingen in België, Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland gevraagd hoe de pandemie hun digitalisering beïnvloedt. De meerderheid van de Europese MKB’ers geeft aan dat COVID-19 de digitalisering van hun bedrijf niet heeft versneld. Een ontbrekend budget wordt gezien als de belangrijkste belemmering voor de versnelling van de digitalisering. Van de MKB-eigenaren gaf 43,8% aan dat de pandemie de inspanningen op digitalisering heeft versneld, terwijl 30,5% aangaf dat het de digitalisering heeft vertraagd. Nog eens 22,7% zei dat er geen enkele verandering is opgetreden.

Ook in Nederland heeft de pandemie impact gehad op de digitalisering. 33% van de Nederlandse MKB’ers verklaart dat gebrek aan geld de belangrijkste reden was voor de vertraging van hun digitalisering. Wel zegt 34% van de Nederlandse MKB’ers dat er voldoende overheidssteun beschikbaar was. Hiervan vond 44% dat deze steun nog verder kon worden uitgebreid. 

Vooral in Nederland en Frankrijk wordt het budget als een enorme belemmering gezien. In deze twee landen werd verdere digitalisering zwaar onderbroken door de pandemie, hoewel het BBP van beide landen zeer verschillend werd beïnvloed door de crisis.

Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de tevredenheid onder MKB’ers en de overheidssteun voor digitale innovatie en hun algehele digitalisering. Dit betekent dat overheden een belangrijke rol spelen bij het helpen van Europese MKB’ers om aan de eisen van de markt te voldoen. Dit kan nog relevanter worden in de nasleep van de pandemie, wanneer regeringen moeten beslissen waar ze wel en niet op de overheidsuitgaven moeten bezuinigen.

Het onderzoek kan hier worden geraadpleegd.

Gerelateerde artikelen