Automatisering als katalysator – pak uw eigen leiderschap

Dat de financiële functie verandert, is algemeen bekend. En dat automatisering daar een belangrijke rol in speelt eveneens. De uitdaging voor u is om zelf richting aan die veranderende rol te geven. Pak uw eigen leiderschap en geef richting aan de financiële functie binnen uw organisatie en uw toekomstige rol. In dit artikel helpen wij u met enkele tips graag op weg om in control te blijven.

Door: Martijn van den Berg, Product Marketing Manager (Visma Software)

 

 

 

 

 

Automatisering inzetten om doelen te bereiken

Als professional wilt u resultaten behalen en voldoen aan de verwachtingen die de organisatie van u als controller en de financiële afdeling heeft. Automatisering zorgt ervoor dat rollen en functies binnen bedrijven veranderen. Handmatige handelingen worden bijvoorbeeld in hoog tempo overbodig. Ook toepassingen in de cloud worden gemeengoed. Organisaties hebben steeds meer actueel inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming, overal en altijd. Van de financiële professional wordt gevraagd op strategisch niveau mee te denken met de directie. Waar moet de organisatie naartoe? Welke mogelijkheden zijn er en welke kansen zijn er te onderscheiden? Meesturen op basis van actuele financiële inzichten wordt de norm. Door hier zelf mee bezig te zijn, vast te stellen welke doelen u voor uzelf en de organisatie wilt stellen, te bekijken hoe u de financiële functie door wilt ontwikkelen en te onderzoeken hoe verregaande automatisering u daarbij kan helpen, blijft u in control en bepaalt u zelf de toekomst van de financiële functie.

Nieuwe mogelijkheden van automatisering en moderne erp-cloudoplossingen kunnen u helpen bij het doorvoeren van verbeteringen. Blijf daarbij bewust van het uiteindelijke doel: bedrijfsprocessen optimaliseren om gestelde bedrijfsdoelen te kunnen bereiken en slagvaardig te blijven. Uw rol en uw financiële afdeling veranderen dan mee in de gewenste richting. Automatisering kan hierbij dus een katalysator zijn voor verandering.

Overtuig de betrokkenen

Belangrijk is uiteraard om aan de directie en andere ‘stakeholders’ duidelijk te maken wat de voordelen van bepaalde veranderingen zullen zijn. Een duidelijk beeld geven van de door te voeren automatisering, de te behalen winsten (bijvoorbeeld op organisatorisch vlak, qua slagkracht, op het gebied van
efficiëntie en productiviteit en in de bedrijfsresultaten), de benodigde middelen (roi) en de te zetten stappen maakt het makkelijker om anderen te enthousiasmeren voor een dergelijk project. Zie het daarom ook als project waarbij (tussen)resultaten behaald kunnen worden.

Automatisering betekent verandering

Bekijk ook hoe verandering – ook door verder doorgevoerde automatisering of zelfs de invoering van een nieuw erp-systeem – de rollen binnen ‘finance’ zal doen veranderen. Sommige functies zullen verdwijnen. Dat betekent dat met hetzelfde aantal ‘fte’ meer gedaan zal kunnen worden. Waar liggen wat u betreft de prioriteiten als het gaat om inzet van medewerkers? Welke rol kan de financiële afdeling spelen binnen de organisatie en welke rol vervult u daarin? Ontwikkel een toekomstvisie en bekijk hoe u deze kunt doorvoeren. In ieder geval zult u de medewerkers moeten kennen in de komende veranderingen. Wellicht liggen er interessantere of meer uitdagende rollen voor hen in het verschiet. Neem dit dan ook mee in uw gesprekken. Houd er rekening mee dat dergelijke veranderingen natuurlijk wel wat vragen van uw medewerkers. Daarom is het onder meer belangrijk het einddoel en de te behalen winsten in het achterhoofd te houden. Ook hier kunt u een sturende rol vervullen door het team goed voor te bereiden en te betrekken bij dit optimalisatie- en veranderingstraject.

Strategisch advies

Door toepassing van verregaande automatisering en gebruik van een moderne erp-cloudoplossing kunt u zich vanuit uw rol als ‘financial’ meer toeleggen op het meedenken met de directie op strategisch niveau en het geven van advies. U beschikt dan altijd over actueel financieel inzicht, via dash- boards en automatisch gegenereerde rapportages met de informatie die u wenst. In plaats van terugkijken kunt u zich meer richten op vooruitkijken. Door hierop in te zetten vergroot u uw toegevoegde waarde binnen de organisatie en bevestigt u ook uw leiderschapsrol op uw terrein.

Automatisering als katalysator

Door enerzijds te bekijken hoe u de financiële processen (en aanverwante processen) kunt – en wilt – verbeteren en optimaliseren om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen (blijven) behalen en anderzijds bekend te zijn met de mogelijkheden van moderne cloud-erp-oplossingen en verregaande automatisering kunt u doelgericht stappen zetten. Vanuit deze kennis kunt u de rest van de organisatie stimuleren mee te gaan in deze voorgestelde verbeterslagen en veranderingen. Automatisering dient daarbij als katalysator. Daarmee toont u leiderschap en geeft u ook richting aan uw eigen rol. 

Wilt u meer weten over hoe u uw eigen leiderschap kunt pakken? Download dan onze whitepaper ‘Traditioneel of modern: welk type controller bent u’.

Visma Software biedt bedrijven complete cloudoplossingen voor boekhouding, groothandels- en projectadministratie, urenregistratie, accountancy, crm, hrm en salarisverwerking en ledenadministratie. In Nederland werken al meer dan 40.000 organisaties in het mkb, de grootzakelijke en semipublieke sector met onze software. Ons portfolio bevat onder meer Account-View, Visma.net, Visma eAccounting, Visma Severa, Visma Teleboekhouden, Mamut One en Davilex.

Marktleider in Scandinavië
Visma Software BV is een dochteronderneming van het Noorse Visma AS, marktleider in Scandinavië en behorend tot de top-10 van Europese businesssoftwarehuizen. Visma heeft meer dan 760.000 klanten, 300.000 hosting-klanten en 6.600 medewerkers.

www.vismasoftware.nl

Meer informatie over de erp-cloud-oplossing Visma.net.