Overnameprijzen flink gestegen

In de afgelopen twee jaar zijn de verkoopprijzen van bedrijven flink gestegen. Met name bedrijven in de sectoren Bouw & Installatietechniek en IT & Online zijn met gemiddelde stijgingen tot wel 9 procent aanzienlijk duurder geworden.

Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer.

Bouwbedrijven het meest gestegen
De grootste prijsstijging is de afgelopen twee jaar gemeten voor bedrijven in de sector Bouw & Installatietechniek. Een bouwbedrijf werd vanaf najaar 2016 gemiddeld 9,2 procent duurder, gevolgd door bedrijven in de sector IT & Online, Automotive, Transport & Logistiek en Industrie & Productie. De middenmoot wordt gevormd door bedrijven in de Zakelijke dienstverlening en Agri & Food. Detailhandel is de enig sector waar de afgelopen twee jaar bedrijven goedkoper zijn geworden (-1,4 procent).

IT & Online het duurst
De hoogste prijzen worden betaald voor bedrijven uit de sector IT & Online. Gemiddeld wordt in deze sector 6,25 keer de brutowinst voor een bedrijf betaald.  Andere sectoren met hoge verkoopprijzen zijn Gezondheidszorg & Farmacie (6,05 keer de brutowinst) en Groothandel (5,65 keer de brutowinst). Ook in deze ranking staan bedrijven uit de sector Detailhandel onderaan met een gemiddelde prijs van 3,6 keer de brutowinst.

Aanbod droogt op
In het tweede half jaar van 2018 is het gemiddeld aantal transacties per advieskantoor met 7 procent gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Opvallend is dat deze stijging bijna volledig word veroorzaakt door de toename van het aantal begeleide aankooptransacties. Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is dat een logisch gevolg van de huidige marktsituatie. “Het is een verkopersmarkt: het aantal aangeboden bedrijven is beperkt. Voor een goed draaiend MKB-bedrijf staan soms wel twintig kopers in de rij. Bedrijven die willen groeien door overnames schakelen daarom steeds  vaker een M&A-adviseur in om ze te helpen een geschikte overnamekandidaat te vinden en om gemakkelijker een voet tussen de deur te krijgen.”

Gerelateerde artikelen