Overname Ven door Sligro Food Group afgerond

fallback
Heden zijn de definitieve contracten ondertekend voor de overname van Ven Groothandelcentrum BV door Sligro Food Group NV. De intentie tot overname is op 23 juli jl. aangekondigd.

Inmiddels heeft de Mededingingsautoriteit meegedeeld dat geen vergunning vereist is en hebben de betrokken ondernemingsraden positief geadviseerd over de overname. De cijfers van Ven zullen met ingang van het vierde kwartaal in de geconsolideerde cijfers van Sligro Food Group worden opgenomen. VEN exploiteert vijf Ven Internationale Versmarkten (Diemen, Rotterdam, Den Haag, Cuyk, Alkmaar), een tweetal VEN Groothandelcentra (Den Haag, Haarlem) en een aantal Ven IJsland en Foodservice-activiteiten (Amsterdam, Naarden, Barendrecht, Den Haag).

Bovendien heeft VEN een 75%-belang in Pebe Food te Almelo. Daarnaast is VEN actief op het gebied van de productie van hoogwaardige maaltijd componenten onder de naam Maison Niels de Veye. Het hoofdkantoor is gevestigd in Diemen. Alle VEN- groothandelsactiviteiten zijn service- en kwaliteitsgericht met veel aandacht voor vers en specialiteiten, in combinatie met een aantrekkelijk prijspeil en een zeer uitgebreid assortiment voor de horeca. De vestigingen hebben een gemiddelde verkoopvloeroppervlakte van 6.000 m2.

Over het jaar 2003 is een omzet gerealiseerd van EURO235 miljoen met 950 personeelsleden op fulltime basis. Het bedrijfsresultaat bedroeg EURO4 miljoen en de nettowinst EURO2 miljoen. In het beursgenoteerde Sligro Food Group zijn foodretail- en foodservicebedrijven actief, die zich direct en indirect richten op de totale Nederlandse markt van de etende en drinkende mens. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders. Over het jaar 2003 is een omzet gerealiseerd van EURO1.356 miljoen met een nettowinst van bijna EURO45 miljoen. Het aantal personeelsleden op fulltime basis bedroeg 2.746.