Overname van Eyle & Ruygers BV afgerond.

fallback
Op 16 september 2002 heeft ERIKS group nv aangekondigd in principe overeenstemming te hebben bereikt over de overname van Van Eyle & Ruygers bv te Rotterdam. Inmiddels is de due diligence afgerond en is het contract tot overname van alle aandelen ondertekend. Vanaf 1 januari 2003 zullen de resultaten van Van Eyle & Ruygers bv in de geconsolideerde cijfers van de ERIKS-groep worden opgenomen. De overname is volledig uit eigen middelen gefinancierd. Naar verwachting zal de overname per direct aan het operationele resultaat bijdragen. De activiteiten van Van Eyle & Ruygers bv bestaan uit de marketing en verkoop van een breed assortiment van technische componenten, gereedschappen en machines aan voornamelijk de industriële onderhoudsmarkt, alsmede de daarbij behorende logistieke dienstverlening.

Van Eyle & Ruygers bv behaalt met 120 medewerkers een omzet van ca. EUR 24 miljoen. Met als hoofdvestiging Rotterdam, waar ook het centrale magazijn is gevestigd, beschikt Van Eyle & Ruygers bv over zes lokale vestigingen in Nederland. Het assortiment bestaat uit: Gereedschappen en Onderhoudsproducten 75%; Dichtingen, Aandrijftechniek, en Industriële slangen 15%; Metaalbewerkingsmachines 10%, Met deze overname geeft ERIKS verdere invulling aan haar strategische keuze voor voorwaartse integratie, waarbij ter versterking van de relatie met de onderhoudsmarkt in de Benelux lokale aanwezigheid wordt nagestreefd en het risicoprofiel van de ERIKS-groep evenwichtiger wordt. Met deze overname verkrijgt ERIKS een zestal vestigingen inclusief een centraal magazijn dicht bij haar (potentiële) afnemers in de onderhoudsmarkt. Het bestaande ERIKS-netwerk wordt hiermee verstevigd en uitgebreid, en een breed assortiment nieuwe producten en diensten wordt toegevoegd; ERIKS verstevigt, na de overname van de Baudoin-groep in België begin 2002, haar positie in de nieuw gevormde kernactiviteit Gereedschappen en Onderhoudsproducten; ERIKS geeft uitvoering aan haar streven de technische en logistieke dienstverlening voor haar afnemers verder uit te breiden. Op donderdag 27 februari a.s. zal ERIKS group nv de financiële resultaten over het jaar 2002 publiceren.

 

ERIKS group nv is de Nederlandse houdstermaatschappij van een groep technische handelsondernemingen met vestigingen in negen landen. Het geografisch zwaartepunt van de activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast heeft zij vestigingen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië en Thailand). Het streven van de ERIKS-groep is een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-Europa op te bouwen om aldus een ‘Europese speler’ van formaat te worden. Tevens wil de ERIKS-groep in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië aanwezig zijn. De ERIKS-groep kenmerkt zich als een door kennis en toegevoegde waarde gedreven handelsonderneming. De activiteiten van de groep bestaan uit de inkoop, opslag, veredeling. distributie en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door brede en diepe productlijnen, kennis en veredeling staat bij alle activiteiten voorop. Het huidige assortiment is verdeeld in 6 kernactiviteiten en de daarin opgenomen productgroepen. Afdichtingstechniek (dynamische dichtingen, statische dichtingen). Aandrijftechniek (hydrauliek, pneumatiek, elektrische en mechanische aandrijftechniek, lagertechniek). Stromingstechniek (afsluiters en instrumentatie, kunststof leidingsystemen, slangen en toebehoren). Industriële kunststoffen. Gereedschappen en Onderhoudsproducten. Technische en logistieke dienstverlening (altijd gerelateerd aan vorenstaande productgroepen). De missie van de ERIKS-groep is een toonaangevende, internationale handelsonderneming te zijn die met een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten met daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening en kennis van haar producten en toepassingen alle bedrijfstakken van de industrie bedient.