Overname Qurius door Prodware definitief

Qurius maakt bekend dat zij een akkoord heeft bereikt met Prodware inzake de verkoop van Qurius Nederland (inclusief QIPtree) en Qurius Tsjechië. Dit betekent dat de dienstverlening aan klanten is gegarandeerd.

Medewerkers verwelkomen de overname en kunnen nu verder met de uitvoering van de strategie om een grote, solide groep in geheel Europa en daarbuiten te vormen., aldus een persbericht op de website van Qurius.

Op 4 oktober jongstleden heeft Qurius te kennen gegeven vooralsnog niet in te willen gaan op het verlaagde bod dat Prodware op 3 oktober deed. Daarop volgde een korte periode van intensieve onderhandelingen met Prodware en ook met andere geïnteresseerde partijen.

Prodware toonde zich in zeer beperkte mate bereid haar bod van 3 oktober aan te passen. Desondanks bleek dat het bod van Prodware de best haalbare oplossing is in de huidige situatie van Qurius. Qurius’ strategie en marktfocus zullen door Prodware onverkort worden gecontinueerd. NIBC, als grootste financier van Qurius, is in dit proces een goede business partner voor de onderneming geweest.

Transactieprijs
De overdracht van de Qurius werkmaatschappijen aan Prodware, vindt in twee stappen plaats. De prijs die Prodware voor de werkmaatschappijen van Qurius N.V. betaalt, omvat vier onderdelen:

1. Voor stap 1 (de verkoop van Qurius VK en Qurius Duitsland) bestaat de transactieprijs uit EUR 2,5 miljoen in kasgeld. Dit is inmiddels betaald en volgens plan grotendeels aangewend om Qurius Nederland te versterken.

2. Verder omvat de transactieprijs voor stap 1, EUR 3,5 miljoen Prodware aandelen tegen een verrekenprijs van EUR 7,04. Bij stap 2 is nu overeengekomen dat Qurius N.V. deze aandelen overdraagt aan Qurius Nederland die ze gebruikt om het werkkapitaal te versterken.

3. Voor stap 2, de verkoop van Qurius Nederland (inclusief QIPtree) en Qurius Tsjechië, bestaat de verkoopprijs uit EUR 2.360.000 in Prodware aandelen, gewaardeerd op basis van de naar verkoopvolume gewogen gemiddelde slotkoers van de beursgenoteerde Prodware aandelen in de periode van twintig handelsdagen voorafgaand aan deze aankondiging (circa 280.000 Prodware aandelen).

4. Prodware neemt ook de uitstaande schuld van EUR 9,5 miljoen over van Qurius N.V. als vierde component van de transactieprijs.

Prodware heeft, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was overeengekomen, alle aansprakelijkheden en garanties van deze en voorgaande transacties laten varen. Deze zijn nu geheel voor rekening van Prodware en kunnen niet meer op Qurius N.V. worden verhaald.

Het pakket Prodware aandelen dat Qurius N.V. na uitvoering van stap 2 in portefeuille heeft (EUR 2.360.000) komt na aftrek van de liquidatiekosten van Qurius N.V. (begroot op ruim EUR 1 miljoen) beschikbaar voor de aandeelhouders.

Bron: Qurius

Gerelateerde artikelen