Overheidstimulering tegen terugval gebruik elektrische auto

Stimulering electrische auto's blijft nodig

Nu de verkoop van elektrische auto’s in Nederland stagneert, dringt de noodzaak voor meer overheidsmaatregelen om de transitie naar elektrisch rijden te bevorderen zich op. In plaats van het afbouwen van huidige regelingen, zoals momenteel het geval is, pleit de financiële sector voor een proactief beleid om de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren.

  • Noors succes met 80% elektrische auto’s stimuleert vergelijkbare strategieën in Europa
  • Verhoging belasting op fossiele auto’s, CO2-gebaseerde wegenbelasting en brandstofkosten omarmd voor elektrische stimulans
  • Financiële sector waarschuwt voor afvlakkende groei zonder beleidsimpuls na 2025; duurzaam overheidsbeleid cruciaal.

Een succesvolle strategie, zoals die in Noorwegen, waar 80 procent van de nieuw verkochte auto’s elektrisch is dankzij krachtige stimuleringsmaatregelen, kan als inspiratie dienen voor Nederland en de rest van Europa in deze transitieperiode.

Betere faciliteiten

Om de overgang naar elektrisch rijden te bevorderen, wordt voorgesteld om de belasting op de aankoop van fossiele auto’s te verhogen en de opbrengsten te gebruiken voor subsidies voor elektrische voertuigen. Daarnaast pleit de financiële sector voor het aanpassen van de wegenbelasting naar CO2-uitstoot in plaats van gewicht, het verhogen van de kosten van benzine en diesel, en het verlagen van de bijtelling voor elektrische auto’s. Bovendien wordt benadrukt dat het versneld uitbouwen van een geavanceerde laadinfrastructuur, gecombineerd met voordelen zoals goedkoper parkeren voor elektrische auto’s, een essentiële stimulans vormt.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Europa heeft als doel om tegen 2035 uitsluitend elektrische auto’s te verkopen, en dit vereist samenwerking op het gebied van beleid, innovatie en infrastructuurontwikkeling. Momenteel bedraagt het marktaandeel van nieuw verkochte elektrische auto’s in Europa gemiddeld 12 procent, met grote variaties per land, direct gerelateerd aan het overheidsbeleid en de kwaliteit van de infrastructuur.

Afbouw heeft gevolgen

In Nederland is het aandeel nieuw verkochte elektrische auto’s momenteel 26 procent, maar met het afbouwen van stimuleringsmaatregelen en het ontbreken van nieuwe initiatieven vanaf 2025, vreest de financiële sector dat deze groei zal afvlakken. Het is van cruciaal belang dat de overheid nu adequaat handelt en een duurzaam beleid implementeert om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen, zowel voor het milieu als voor de economie. (ANP)

Gerelateerde artikelen