Overheidsinstanties betalen rekeningen aanzienlijk sneller

De overheid heeft haar betalingsgedrag in 2009 aanzienlijk verbeterd. Werden rekeningen in 2008 door overheidsinstanties gemiddeld pas na 93 dagen betaald, afgelopen jaar daalde dat aantal tot 50 dagen. Vooral gemeenten, Rijkswaterstaat en politie waren in 2009 aanzienlijk sneller met het voldoen van uitstaande vorderingen.

Dat blijkt uit cijfers van Intrum Justitia. De Europees marktleider in credit management services luidde vorig jaar nog de noodklok over het betaalgedrag van de overheid. Intrum Justitia becijferde toen dat als de overheid binnen de wettelijke termijn van 30 dagen zou betalen de kaspositie van het Nederlandse bedrijfsleven zou verbeteren met anderhalf miljard euro. Bovendien zou het direct een kleine 2.000 banen extra opleveren.

Opvallende winst gemeentelijke overheden
Dit signaal lijkt effect te hebben gesorteerd. Het totale aantal openstaande incassozaken bij de overheid daalde in 2009 met 32%. Gemeentelijke overheden noteerden de meest opvallende winst: het gemiddelde aantal dagen dat een vordering bij een gemeente uitstaat was in 2008 nog 93,4, in 2009 daalde dat tot 49,6 dagen, een winst van 43,8 dagen.
De totale hoofdsom van openstaande bedragen daalde vergeleken met 2008 met niet minder dan 40%.

Sectoren die nog de meeste openstaande vorderingen hebben bij gemeenten zijn energie- en waterleidingbedrijven, uitgeverijen (abonnementen op vaktijdschriften en publicaties), beveiligingsbedrijven, uitzendbureaus en onderaannemers op het gebied van groenvoorziening, rioolreiniging en verkeersinfrastructuur.

‘De urgentie van het tijdig betalen wordt door steeds meer overheidsinstanties erkend’, reageert Marcel van Es (directeur Intrum Justitia Nederland). ‘Een ontwikkeling die we uiteraard toejuichen, want het levert de economie een interessante kapitaalinjectie op. Maar het is slechts een begin. Intrum Justitia hoopt op een spoedige wettelijke regeling die overheidsinstanties verplicht tot betalen binnen dertig dagen, op straffe van een boete.’
 
Inmiddels heeft het CDA in de Tweede Kamer gepleit voor dergelijke wetgeving. De Kamerleden Blanksma en Vietsch willen dat overheidsinstanties die niet binnen 30 dagen betalen worden beboet met twee procent.

Gerelateerde artikelen