Overheid verandert spelregels Ziektewet en WGA tijdens het spel

Het wordt werkgevers onmogelijk gemaakt een weloverwogen keuze te maken tussen eigenrisicodragerschap en een publieke uitvoering van de Ziektewet en WGA. De overheid verandert de spelregels tijdens het spel, zonder dit vooraf aan werkgevers kenbaar te maken.

Werkgevers die terugkeren van een private uitvoering naar het UWV, worden daardoor geconfronteerd met nieuwe risico’s die zij vooraf niet konden inschatten. Dat stelt verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon.
Werkgevers die willen overstappen van een publieke naar een private uitvoering van de Ziektewet of WGA, moesten hun keuze voor 1 april kenbaar maken bij de Belastingdienst. Vlak voor deze deadline, introduceerde minister Asscher een terugkeerpremie voor de Ziektewet. Werkgevers die vanaf nu terugkeren van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet naar het UWV krijgen een terugkeerpremie die in veel gevallen hoger is dan de minimumpremie. “Daarmee verandert de minister de spelregels tijdens het spel,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon’s afdeling Corporate Wellness.
WGA: keuze publieke uitvoering voor drie jaar vast
Ook voor de WGA worden de regels aangepast. Werkgevers die overstappen van een private WGA-verzekering naar het UWV, zitten mogelijk drie jaar vast aan hun keuze. Tot voor kort werd een alternatieve route gedoogd zodat het mogelijk was om na een half jaar weer over te stappen naar een private partij. “Er gaan geluiden dat wordt overwogen om deze mogelijkheid niet langer te gedogen, zodat een overstap naar het UWV in alle gevallen betekent dat een werkgever drie jaar moet wachten voordat hij weer eigenrisicodrager voor de WGA kan worden,” stelt Rijnbeek.
Dat is extra nadelig, omdat het stelsel per 1 januari 2016 ingrijpend verandert als ook de WGA-flex opengesteld wordt voor private partijen en wordt samengevoegd met WGA vast. “Deze gang van zaken bemoeilijkt de concurrentie op de markt tussen het UWV en private verzekeraars,” stelt Rijnbeek. “De driejaarstermijn geldt niet als werkgevers overstappen van het UWV naar een verzekeraar, maar andersom dus wel.”
Verplichte winkelnering UWV
Verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon roept op tot duidelijkheid, zodat werkgevers hun plannen kunnen trekken zonder dat ze achteraf voor een voldongen feit blijken te staan. “Idealiter stelt de wetgever een overgangstermijn in voor werkgevers die onlangs zijn teruggekeerd naar het UWV,” zegt Rijnbeek. “Daarnaast moet het voor iedereen mogelijk worden gemaakt per 1 januari 2016 zijn keuze te heroverwegen, als ook private verzekeraars zich op de WGA-flex markt betreden. Gebeurt dit niet, dan ligt verplichte winkelnering namelijk op de loer.”
Bron: Aon

Gerelateerde artikelen