Overheid slechte betaler

Werken aan werkkapitaal (1)
Ondanks de eerder door het kabinet Balkenende gedane toezegging is geen verbetering in het betaalgedrag van de overheid waarneembaar. Onderzoek van Intrum Justitia in de periode 15 tot 20 april 2009 onder haar klanten leert dat ruim de helft van de leveranciers aan de overheid het betaalgedrag nog steeds matig tot slecht vindt.

Deze bevinding is ook niet zo vreemd omdat de Rijksoverheid 17% van de rekeningen pas na 46 tot 60 dagen betaald en bijna een kwart zelfs pas na 60 dagen.

Slechts iets meer dan 15% wordt op tijd, dus binnen 30 dagen, betaald. Eerder onderzoek van Intrum Justitia toonde al aan dat de overheid gemiddeld pas na 46 dagen betaald. Nakomen van de normale betalingstermijn van 30 dagen zorgt direct voor een verbetering van de kasstroom van het bedrijfsleven met 1,5 miljard euro.

Directeur Marcel van Es, van Intrum Justitia is niet verbaasd door de uitkomsten. “Toezeggen dat er sneller betaald gaat worden is een ding, het werkelijk doen is een tweede. Ik adviseer alle bedrijven die er last van hebben zich te melden bij de Minister van Binnenlandse Zaken, die heeft toegezegd dit probleem aan te pakken. Ondertussen blijven wij dit probleem namens onze klanten aan de kaak stellen. Bedrijven hebben er gewoon erg veel last van.”

Ook provincies en gemeenten zijn trage betalers
Provincies en gemeenten doen het iets beter dan het Rijk, maar ook bij deze organisaties moet er lang worden gewacht. Een kwart van de rekeningen bij de provincies wordt na 46 dagen of later betaald, bij gemeenten gaat het zelfs om 1 op de 3 facturen. Kleine gemeenten lijken overigens sneller te betalen dan grote.

Slechts 10%  van de bedrijven die te laat worden betaald, stuurt een renterekening. Veelal wordt dit echter uitgesloten in de inkoopvoorwaarden van de overheid.

Ingewikkelde systemen en procedures
Volgens de ondervraagde bedrijven ligt de oorzaak van te laat betalen vooral in ingewikkelde en trage administratieve procedures en systemen. Althans dat is het verhaal wat zij te horen krijgen zodra zij reclameren. Opvallend is dat het Ministerie van Binnenlandse zaken het goede voorbeeld geeft. Dit Ministerie wordt geroemd als snelle betaler, Defensie juist als een hele trage.

Behalve overheden betalen ook multinationale ondernemingen steeds vaker te laat, zo leert het onderzoek. Termijnen van 60 tot wel 90 dagen komen voor.

Gerelateerde artikelen