Overheid regelt indirecte inkoop het best, onderwijs het slechtst

BasWare, leverancier van standaardoplossingen voor het automatiseren van financiële processen, heeft onderzoek laten doen naar de indirect spend strategie van bedrijven in verschillende sectoren. Bedrijven met een indirect spend strategie onderzoeken de mogelijkheden om de inkoopprocessen en het leveranciersbestand te automatiseren en te stroomlijnen en daarmee besparingen te realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat de sectoren overheid (46%) en financieel (40%) het meeste gebruik maken van een spend analyse, terwijl de sectoren dienstverlening (31%), vervoer (27%) en onderwijs (25%) hier het minste gebruik van maken. Tweederde van de bedrijven in alle segmenten geeft aan gebruik te maken van category management.

Het onderzoek werd door Ditmeijers Research uitgevoerd onder 55 Nederlandse bedrijven in de sectoren overheid, dienstverlening, financieel, onderwijs en vervoer. Veel bedrijven geven aan een indirect spend strategie belangrijk te vinden, maar de redenen voor het gebruik daarvan lopen uiteen. Gemiddeld gezien is kostenbesparing de belangrijkste reden voor een inkoopstrategie (40%).

Binnen de sector overheid is de belangrijkste reden het voldoen aan de regelgeving (40%) en ook de sector vervoer geeft aan dat dit een belangrijke factor is (40,6%). Binnen de sectoren dienstverlening, financieel en onderwijs wordt kostenbesparing genoemd als de belangrijkste reden voor een inkoopstrategie (respectievelijk 45%, 44% en 42%). Opmerkelijk is dat organisaties uit de sector onderwijs kostenbesparing als belangrijkste reden zien voor een inkoopstrategie, maar dat slechts een kwart van de organisaties een spend analyse heeft laten maken.

Veel bedrijven organiseren de indirect spend strategie op basis van category management: het indelen van de in te kopen goederen op basis van bepaalde kenmerken. De indeling van de categorieën wordt vaak gemaakt aan de hand van afdelingen (Facilitair, ICT, Marketing & Communicatie, HR) of op basis van product- of dienstgroepen (hardware, software, onderhoud, gebouwen, huishouding).

Ongeveer tweederde van de bedrijven geeft aan gebruik te maken van category management om de inkoop te optimaliseren. Ook op dit gebied zijn er verschillen tussen de sectoren. De sectoren overheid, financieel en vervoer baseren hun inkoopstrategie op category management, terwijl de sectoren onderwijs en dienstverlening hier nauwelijks gebruik van maken.

Gerelateerde artikelen