Overheid negeert forfaitregels

Heffing kan veel van het werkelijke bedrag afwijken, omdat de overheid zich onttrekt aan de evaluatieplicht van forfaits.

Forfaitaire regelingen die de belastingheffing moeten vereenvoudigen, worden door de staatssecretaris van Financiën niet periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, terwijl was afgesproken, zo blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat gisteren aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd. Het kabinet voldoet niet aan de evaluatieplicht en weet niet of forfaits nog wel de werkelijkheid benadert, wat juist een doelstellingen is.

De rekenkamer constateerde dat de helft van 48 bestaande forfaits zijn sinds 2010 niet meer geactualiseerd, terwijl de regelgeving voorschrijft dat zulke regelingen ten minste eens in de zeven jaar worden geëvalueerd. Veel forfaits die gebruikt worden sinds de Wet inkomstenbelasting 2001 is ingevoerd, zijn sindsdien nooit meer bijgesteld. Zes forfaits, voornamelijk in de Successiewet (over schenken en erven), zijn zelfs sinds 1980 niet meer geactualiseerd. Toch zijn de relevante omstandigheden sindsdien gewijzigd. Zo daalt al jarenlang de marktrente en stijgt geleidelijk de levensverwachting verschillend voor vrouwen en mannen.

Lees ook: Belastingafdracht moet opener in jaarverslag.

Het onderzoek laat zien dat de staatssecretaris niet bijhoudt of forfaits bijdragen aan een zo doelmatig mogelijk functionerende belastinginning door de Belastingdienst. Efficiënt werken door de Belastingdienst is een van de belangrijkste redenen om dit fiscaal instrument in te zetten. De staatssecretaris van Financiën erkent in een reactie dat er niet periodiek geëvalueerd wordt en dat het actualiseren noodzakelijk is. De staatssecretaris heeft een nader onderzoek toegezegd, waarvan de resultaten begin 2020 naar het parlement worden gezonden.

(bron: Algemene Rekenkamer)

Gerelateerde artikelen