Expert: ‘Overheid moet deadline CSRD beter communiceren’

Expert: 'Overheid moet verplichte duuzaamheidsrapportage beter communiceren'

De overheid moet in dezelfde mate de urgentie creereren voor CSRD zoals voor energiebesparing en het C-label voor kantoren. Dat zegt ESG-adviseur  Roderick Kouwen van Arthona, in reactie op de conclusies van een onderzoek van ABN AMRO en I&O Research.

In dat onderzoek (‘Tweederde van de bedrijven onbekend met CSRD‘) wordt geconcludeerd dat twee op de drie Nederlandse bedrijven, met name die afhankelijk zijn van beursgenoteerde ondernemingen, nog onvoldoende van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) weten. Vanaf het nieuwe jaar worden beursgenoteerde bedrijven in Nederland verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties volgens deze verplichte Europese richtlijn.

  • ‘Overheid moet CSRD op dezelfde wijze communiceren als energiebesparen’
  • ESG-adviseur pleit voor meer urgentie en rol van accountants en banken
  • CSRD plichtige bedrijven moeten informatie uitwisselen met leveranciers en afnemers

Daarnaast vind de adviseur dat er ook een rol is weggelegd voor accountants, nu zij als controlerende partij zijn aangewezen voor de rapportage van niet-financiële informatie conform de CSRD. Maar volgens Kouwen kunnen ook de banken de nodige aandacht besteden aan dit onderwerp tijdens de gebruikelijke besprekingen: “Ook zij hebben namelijk baat bij dat een bedrijf gaat voldoen aan de CSRD”.

ESG adviseur MKB: “Uiteindelijk zullen bedrijven die CSRD plichtig zijn ook data/informatie nodig hebben van hun leveranciers en moeten de CSRD plichtige partijen duidelijk kunnen maken welke informatie en op welke manier dit aangeleverd moet worden.”

Volgens de onderzoekers blijkt uit de gesprekken met grote bedrijven ook, dat bedrijven meer met de richtlijn te maken gaan hebben dan zij zelf inschatten: “Hoewel de richtlijn alleen grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven rechtstreeks raakt, zijn zij voor hun rapportages deels afhankelijk van informatievoorziening van kleinere leveranciers en afnemers in de keten.” Maar volgens het Bredase adviesbedrijf is er onbekendheid met de CSRD richtlijn waardoor het onduidelijk is wie wat moet doen. Kouwen: “Het begint mijns inziens met dat de partijen die moeten voldoen aan de CSRD bekend worden met wáár ze aan moeten voldoen en wát er verlangd wordt van hen.” [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Kouwen adviseert bedrijven –eventueel in samenwerking met elkaar als branchegenoten– met elkaar en met leveranciers in gesprek te gaan. Uiteindelijk zullen bedrijven die CSRD plichtig zijn ook data/informatie nodig hebben van hun leveranciers en moeten de CSRD plichtige partijen duidelijk kunnen maken welke informatie en op welke manier dit aangeleverd moet worden.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen