Overheid kan niet verantwoorden

De Algemene Rekenkamer vindt de financiële verantwoording van het kabinet internationaal gezien top of the bill. Van de overheidsuitgaven in 2007 was slechts minder dan 1 procent niet voldoende onderbouwd. Dit komt neer op ongeveer 1,5 miljard euro waarvan de administratie niet klopte.

Dit is zeker een zeer goed resultaat als het wordt afgezet tegen Europa, dat al 13 jaar geen goedkeurende verklaring heeft ontvangen. Het lukt de Europese Unie niet om 50 miljard euro van de begrote 110 miljard euro goed te verantwoorden.

De onrechtmatige uitgaven van het rijk vonden vooral plaats bij de ministeries van VROM, VWS, Defensie en de Belastingdienst. Er werden onder andere te veel voorschotten verstrekt op huurtoeslagen door VROM en VWS gaf projectsubsidies aan NOC*NSF die daarmee vervolgens onrechtmatige verplichtingen met derden aan ging.

Bij Defensie is de administratie al enkele jaren niet op orde en de problemen van de falende Belastingdienst zijn ook al lang bekend. Naast de complimenten voor de financiële verantwoording heeft de rekenkamer toch ook kritiek.

Ze vindt vooral dat het kabinet zijn plannen moet voorzien van concrete doelen, zodat er ook vastgesteld kan worden of de ingezette middelen ook echt iets hebben opgeleverd. Zo moet minister Rouvoet van Jeugd en Gezin, na vier jaar de maatschappelijke meerwaarde van zijn nieuwe ministerie kunnen laten zien.

De rekenkamer stelt dat de Tweede Kamer betere informatie nodig heeft over de samenhang tussen doelen, prestaties en financiële uitgaven om het kabinet beter te kunnen controleren. De rekenkamer maakt zich bovendien zorgen over de Europese aanbestedingen, waarbij voor 188 miljoen euro de regels niet zijn nageleefd.

De rekenkamer wil volgens een diepgaande analyse tot een oplossing komen. De vernieuwing van de rijksdienst met als gevolg een banenreductie (van bijna 13.000 banen) en een takenreductie, verontrust de rekenkamer ook, vooral omdat ‘de financiële functie en controle al onder druk staan bij verschillende ministeries’.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen