Overheid faalt in verbetering betalingsgedrag

De overheid slaagt er nog steeds niet in haar betalingsgedrag aanmerkelijk te verbeteren. Bijna 60% van de leveranciers aan de overheid ervaart het betalingsgedrag als matig tot slecht. In bijna een derde van de gevallen heeft de rijksoverheid meer dan zestig dagen nodig om openstaande rekeningen te voldoen, terwijl dat binnen dertig dagen zou moeten.

Dit blijkt uit onderzoek van Intrum Justitia in de afgelopen twee weken. Het kabinet Balkenende maakte de verbetering van het betalingsgedrag van de overheid eerder dit jaar nog speerpunt van het beleid.

Twee eerdere onderzoeken dit jaar van Intrum Justitia toonden al aan dat een meerderheid van de leveranciers het betalingsgedrag van de overheid matig tot slecht vindt. Wel op tijd betalen zou een directe verbetering van de kasstroom van het bedrijfsleven van 1,5 miljard euro opleveren, becijferde de marktleider in credit management services. Ondanks beloftes van het kabinet om rekeningen van de schuldeisers sneller te betalen, komt hier dus in de praktijk nog weinig of niets van terecht.

Leveranciers reageren hierop door hun betalings- en investeringsgedrag dito aan te passen. Zo geeft bijna 15% in het recente onderzoek aan minder te investeren doordat betalingen uitblijven, zegt 43% hierdoor niet tijdig aan de eigen verplichtingen te kunnen voldoen en voelt 47% zich gedwongen meer aandacht aan incasso te besteden.

Marcel van Es (directeur Intrum Justitia) vindt de uitkomsten ‘slecht’. “Als overheid dien je het goede voorbeeld te geven. En wanneer je dan beterschap belooft en je slaagt daar nog steeds niet in, is dat een slecht signaal. Bovendien is het gewoon slecht voor de economie. Het kost leveranciers van de overheid geld. Dit gaat ten koste van de liquiditeit en het kan tot ernstige financiële problemen leiden. Ik vind het echt de hoogste tijd dat het kabinet de daad bij het woord voegt en laat zien dat zij dit probleem écht aanpakt.”

Gerelateerde artikelen