Overheid betaalt veelal op tijd

Volgens een onderzoeksrapport dat Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de rijksoverheid 75 procent van de facturen op tijd betaald.

In het onderzoek is gekeken naar het betaalgedrag van de ministeries, inclusief agentschappen en buitendiensten, in de eerste vier maanden van dit jaar. Daarbij is uitgegaan van de nieuwe betaaltermijn van dertig dagen. Langere betaaltermijnen dan dertig dagen zijn in het onderzoek ook als tijdig gerekend, als die waren overeengekomen met de leverancier of als de oorzaak voor de latere betaling bij de leverancier lag.

Aanvullende maatregelen zijn nodig om te bereiken dat rekeningen binnen dertig dagen worden betaald, stelt Ter Horst. De ministeries zullen hun werkwijze aanpassen, bijvoorbeeld door het wijzigen van hun geautomatiseerde systemen. Over een jaar wordt het onderzoek naar het betaalgedrag van de departementen herhaald en wordt bezien of de maatregelen tot verbetering hebben geleid.

Gerelateerde artikelen