Overgangsregeling waarschuwing kredietreclames

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 februari 2009 een nieuwe waarschuwing voor kredietreclames geïntroduceerd: "Let op! Geld lenen kost geld". Invoering van nieuwe regelgeving brengt noodzakelijk lasten met zich.

Om deze reden is bij het opstellen van de nieuwe regelgeving besloten voor bepaalde reclame-uitingen een overgangsregeling op te nemen, om zo disproportionele lasten voor betrokken marktpartijen te voorkomen. Deze regeling is nu definitief vastgesteld door de AFM. Reclame-uitingen op radio en televisie moeten vanaf 1 april de waarschuwing bevatten.

Voor alle overige reclame-uitingen geldt vanaf de bekendmaking van de waarschuwing op 9 februari een overgangstermijn van drie maanden. Dit betekent dat alle reclame-uitingen na 9 mei altijd de waarschuwing moeten bevatten. Reclame-uitingen anders dan via radio en tv mogen na 9 mei alleen nog zonder waarschuwing gebruikt worden als de aanbieder kan aantonen dat aanpassing van de reclame- uiting disproportionele lasten met zich meebrengt.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drukwerk met een langere gebruiksperiode. Uiterlijk 1 april 2010 moeten ook deze reclames worden voorzien van de waarschuwing (voor nadere info, zie www.afm.nl).

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen