Overgangsregeling pensioenen nodig

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen
"Belangrijk om ook duidelijkheid te geven voor de jaren hierna," Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

VNO-NCW roept samen met MKB-Nederland en FNV het kabinet op om snel en gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel. Met de huidige regels dreigen door de coronacrisis in de overgangsfase namelijk onnodige kortingen en verhogingen van premies. “We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,” zeggen de drie in de gezamenlijke oproep.

“Voor komend jaar hebben we in het pensioenakkoord 90 procent afgesproken als ondergrens voor verlaging van pensioenen. Nu is het belangrijk om ook duidelijkheid te geven voor de jaren hierna,” zegt kersverse VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Cao-onderhandelaars kunnen dat dan ook als basis gebruiken voor het bepalen van bijvoorbeeld de hoogte van pensioenpremies, en om die zo stabiel mogelijk te houden midden in deze crisis.

In sommige sectoren is de pensioenpremies namelijk erg hard omhoog gaan, of de pensioenopbouw fors omlaag. Deze ontwikkelingen zijn het resultaat van de spelregels van het huidige stelsel die in het nieuwe contract straks helemaal niet meer van toepassing zijn. In het bedrijfsleven gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.

(bron & foto: VNO-NCW)

Gerelateerde artikelen